Platnost řidičského průkazu u zkoušky.

Reagovat
Platnost řidičského průkazu u zkoušky.

Dobrý den.
Pro složení zkoušky skupiny A - rozšíření za skupiny B je nutné mimo jiné předložit řidičský průkaz.
Musí být řidičský průkaz v den zkoušky platný?
DěkujiReakce

Neplatný řidičský průkaz při rozšíření ze skupiny B na A nemá vliv na vykonání zkoušky z odborné způsobilosti na skupinu A. Pokud by nastal problém a zkušební komisař by Vás z důvodu neplatnosti řidičského průkazu ( to se nevztahuje na řidičské průkazy, kterým skončila platnost v rámci tzv. nařízení OMNIBUS I - 01. 02. 2020 – 31. 08. 2020 a OMNIBUS II - 01. 09. 2020 – 30. 06. 2021. Toto nařízení prodlužuje platnost těchto řidičských průkazů o 10 měsíců), odmítl připustit ke zkoušce, doložte výpis z Evidenční karty řidiče, který Vám vystaví kterýkoliv Obecní úřad obce s rozšířenou působností.