Délka závěrečné jízdy

Reagovat
Délka závěrečné jízdy

Dobry den, chci se zeptat - vsude se docitam, ze ma zaverecna jizda trvat 20-30min, ale ta ma dnes trvala temer hodinu. Behem hodiny se logicky nasbira vice "chyb" a komisar mi to pak vyhodnotil jako neuspesne, ackoli se nejednalo o zadne zavazne prestupky. V soucasne situaci, kdy jsou pouze tri pokusy, se citim ukrivdene. Je to prosim v poradku? Opravdu muze komisar zkouset temer hodinu, zatimco jiny dvacet minut? Dekuju za odpoved.Reakce

Vážená tazatelko,
zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a ve druhé části nejméně 20 minut, pokud má být řidičské oprávnění uděleno pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, B+E nebo T, a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny vozidel. Vy musíte při zkoušce z praktické jízdy prokázat potřebné znalosti a dovednosti (informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 247/2000 Sb., a dále § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí), které zkušební komisař prověří. V praxi průměrná délka závěrečné jízdy trvá 40 – 50 minut, ale může opravdu trvat i 60 minut např. vzhledem k hustotě provozu. Jestliže si prostudujete požadavky, které byste měla splnit, pochopíte, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, nikoliv pouze jízdu bez přestupku. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy včetně času zahájení zkoušky a ukončení zkoušky. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se ukřivděně a jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, můžete při opakované zkoušce vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Také se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku. K Vašemu dotazu, že u jiného žadatele trvala jízda 20 minut, se nemůžeme bohužel vyjádřit, neznáme důvod předčasného ukončení zkoušky.