Arogantní instruktor

Reagovat
Arogantní instruktor

Dobrý den.
V červenci jsem si zaplatila moto-výcvik sk. A2. Motoškola disponuje dvěma intruktory - pro sk. A2 a A.
Se svým instruktorem jsem strávila první 2 vyučovací dny (2x1,5hod) a poté mě přehodil k druhému instruktorovi. Od té doby jsme na cvičišti byli vždy dva, někdy tři žáci a jeden instruktor. A s tímto instruktorem mám problém. Přijde mi, že se mi dostatečně nevěnuje, moje dotazy ohledně ovládání motorky odbývá, někdy je absolutně ignoruje, na cvičišti mě nechává opakovat, to co jsem se víceméně sama! (bez dostatečného výkladu) naučila předchozí hodiny. Teprve až další vyučovací den přistoupíme k dalšímu postupu, který se víceméně opět musím nadrilovat sama a další den opakovat.
Tímto tempem jsme se dostali do fáze, kdy mám za sebou všech 16 hodin výcviku (+2 vyučovací hodiny v záloze na zkoušku před komisařem, což nechápu, když komisaře si dle zákona mam zaplatit sama a to pouze ve výši 700,-, tudíž si myslím, že tyto dvě hodiny mi blokují nezákonně), ale já jsem prakticky stále ani ne v polovině výcviku. Takže mě logicky nutí si přikupovat lekce, protože na závěrečnou zkoušku s tím co (ne)umím logicky nemůžu.

To co mě ale především zaráží je fakt, že instruktor si POKAŽDÉ dovolí z cvičiště odjet vyřizovat si své záležitosti a cca 15-30 minut nás žáky nechává jezdit bez dozoru.
Už se mi během této doby podařilo z motorky spadnout a pokud by mi druhý žák nepomohl stroj zvednout (jsem menší, drobné postavy), tak bych ani neměla na čem cvičit do doby, než by se instruktor na cvičiště vrátil. O tom, že se něco mohlo stát...

To, že si během doby, kdy na nás má dohlížet vyřizuje soukromé telefonáty nebo mu trvá 5 minut než si všimne z druhého konce cvičiště, kde "pán" sedí v autě, že jsem spadla z motorky, jen dokresluje jeho arogantní chování.

S tímto problémem jsem se obrátila na svého instruktora, který z části uznal chybu a bylo evidentní, že o tomto problémovém chování druhého instruktora ví, i když údajně jsem jediná, kdo si na něj stěžuje. Zajímavé...
Jako kompenzaci mi nabídl, že na další lekce si na mě udělá čas osobně. Ale tyto lekce si samozřejmě musím zaplatit.

Chování istruktora se lehce reklamovat nedá, při naší konfrontaci, se samozřejmě snažil všechna má tvrzení vyvrátit.
Já mám, ale za to, že pokud intruktor není každou vyučovací hodinu minimálně 15 min přítomen (někdy 30), tak výcvik neprobíhá a já mám nárok tento čas reklamovat, jelikož to že tam nebyl, se dá prokázat díky svědkům.
A to jsem zapomněla zmínit zkracování výuky o 15 min.

Ráda bych vás požádala o nějaké právní stanovisko, o které bych se mohla opřít a požadovat po motoškole adekvátní náhradu.

Děkuji a s pozdravem
BlankaReakce

Vážená tazatelko,

v první řadě z Vašeho vyjádření není zcela zřejmé kolik hodin máte absolvováno či nikoli. V praktické části musíte absolvovat 13 hod. praktického výcviku v řízení vozidla. Uvádíte, že máte 16 hod. plus jakési 2 hod. které máte mít zřejmě před zkouškou.
V další části uvádíte, že máte za sebou sotva polovinu výcviku.

Co se týče nepřítomnosti učitele na výukové hodině, jedná se u nepřípustné jednání. Provozovatel autoškoly je v souladu s § 27 zák. č. 247/2000 Sb. povinen zajistit, aby vyučovací hodina trvala 45 min. Každou odjetou hodinu Vám také zaznamená autoškola do průkazu žadatele s uvedením data vyučovací hodiny, časového údaje o začátku a konci výcviku, stvrzené podpisem učitele. dle §12 vyhl. č.167/2002 Sb. Tyto údaje potom potvrzujete svým podpisem v evidenci o provozu v řízení vozidla. Pokud jste je tedy neabsolvovala v uvedeném rozsahu nebo jste nic prozatím nepodepisovala, doporučuji vše uvedené neprodleně žádat u provozovatele autoškoly.

V případě, že Vám nebude vyhověno a autoškola nesjedná nápravu, můžete podat podnět ke kontrole u Obecního úřadu s rozšířenou působností nebo Magistrátu, kde je daná autoškola registrována.