Zkušební jízda - má komisař právo vyžadovat parkování pozadu do kolmého stání?

Reagovat
Zkušební jízda - má komisař právo vyžadovat parkování pozadu do kolmého stání?

Dobrý den,

syn vyhořel na zkušební jízdě na tom, že nezvládl zaparkovat do kolmého stání pozadu (bohužel zazmatkoval a málem naboural vedlejší auto, takže ho vyrazili právem).

Rád bych se ale zeptal, zda má komisař vůbec právo při zkoušce vyžadovat, aby student zaparkoval do kolmého stání pozadu - resp. určitě o to může požádat, ale student má podle mě právo to odmítnout (pokud se na to necítí) a v zájmu bezpečnosti provozu zaparkovat na určené místo popředu. Žádný zákon ani vyhláška totiž neupravuje, jakým způsobem se má do kolmého stání najíždět - zda popředu nebo pozadu - a v praxi jsou běžné oba způsoby. Proto mi nedává smysl, aby komisař požadoval konkrétní způsob zaparkování do kolmého stání (zdůrazňuji kolmé stání - podélné stání je jiný případ, tam se jinak než couváním "zaplout" nedá).

Abych formuloval otázku jasně: Pokud příště syn zaparkovat pozadu zkusí, a když se mu to nepovede, tak místo toho bezpečně zaparkuje popředu - splní tak zkoušku (můj názor), nebo je to samo o sobě dostatečný důvod k tomu, aby neuspěl?

DěkujiReakce

Vážený pane,
jestliže se Váš syn necítil a nebyl si jistý, zda všechny požadavky na zkoušku z odborné způsobilosti je schopen splnit, tak se měl domluvit s autoškolou na jiný termín zkoušky a dalších hodin praktického výcviku v autoškole, než si bude jist, že zkoušku zvládne.
Žadatel o řidičské oprávnění totiž musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 247/2000 Sb., a § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. V průběhu zkoušky musí například couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zaparkovat vozidlo (parkování podélné, jízdou vzad a vpřed, kolmé parkování jízdou vzad a vpřed, šikmé parkování), opustit parkovací prostor atd. To, že se mu to napoprvé nepovedlo, neznamená, že na opakované zkoušce tento úkon nezvládne. Jak píšete, v praxi se používají běžně oba způsoby parkování, tak je běžné, že autoškola při výcviku žadatele cvičí oba způsoby parkování a zkušební komisař oba způsoby parkování zkouší. Pokud žadatel odmítne, nebo nezvládne některý z požadovaných úkonu, je to důvod, aby při zkoušce byl hodnocen stupněm neprospěl.