Objektivita zkušebních komisařů

Reagovat
Objektivita zkušebních komisařů

Rád bych se zeptal jak je zaručena objektivita zkušebních komisařů. Existuje nějaký seznam chyb žaka jako podklad pro neprospění u zkoušky a jejich kontinuum dle důležitosti chyby. Zkouška mi přijde jako subjektivní hodnocení komisaře závislým na sympatiích k žákovi nebo jeho aktuální náladě. Někdo projde s hrubou chybou, někoho vyhodí za drobnost. Jak mi to vysvětlíte .Reakce

Vážený pane,
potřebné informace naleznete v ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 247/2000 Sb., a dále § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí, včetně hodnocení zkoušky z praktické jízdy, nebo na stránkách Autoškolského ombudsmana. Jestliže si prostudujete požadavky, které žadatel o řidičské oprávnění musí splnit, pochopíte, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv, nebo na sympatiích k žákovi, či na aktuální náladě zkušebního komisaře. Je známo mnoho případů kdy žadatelé při zkoušce nespáchali jediný přestupek, a přesto jejich hodnocení bylo stupněm neprospěl. Žadatelé totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, nikoliv pouze jízdu bez přestupku.