Pomoc studentům Autoškoly Student

Reagovat
Pomoc studentům Autoškoly Student

Dobrý den,
jsem matka jednoho z poškozených studentů Autoškoly Student. Obracím se na Vás s žádostí o opravdovou pomoc poškozeným. Mám dojem, že Váš projekt neslouží jako pomoc studentům autoškol, ale jako spíše překážka v dokončení jejich výuky. Problém s převodkami, který se v současné době řeší a Vaš postoj k tomuto problému mě udivuje. Vzhledem k tomu, že všechny převodky neobsahují datum, kdy byly vystaveny, není možné zjistit, jestli tak bylo učiněno před prodejem společnosti nebo po něm. V převodce je uvedeno v jaké fázi výcviku se ten který student nachází. Stejně tak má každý student na "modré kartičce" zaznamenán stejný údaj. Pokud se převodka a kartička shoduje, není důvod toto nepovažovat za pravdivý údaj. Nechápu, proč v této nadstandartní situaci studentům nepomáháte, ale hledáte všechno, aby si poškození museli všechno zaplatit znovu. Je to nespravedlivé a nesprávné řešení, které nabízíte na Vašich stránkách.Reakce

Dobrý den, cílem projektu Autoškolský ombudsman je pomáhat žákům autoškoly. Pomoc se prioritně zakládá na poskytnutí relevantních informací a posouzení stavu problému v souladu s platnou legislativou. Proto jsme se snažili upozornit:

1) V příspěvku ze dne 16.12. jsme jako jediní upozornili na přesné znění zákona a vyhlášky. Naší snahou bylo upozornit na obsahové náležitosti převodky. Tento příspěvek měl za cíl aby si každý poškozený žák mohl převodku zkontrolovat po jejím převzetí.
V praxi je obvyklý způsob převzetí v kanceláři autoškoly spolu s finančním vyrovnáním a vrácením Průkazky žáka autoškoly. Obecně se nesetkáváme s převodkami zasílanými poštou v takovémto objemu.

2) V příspěvku ze dne 21.12. jsme se rozhodli upozornit, že vyvstává několik problémů. Nejenom formálně špatně vyplněné a odeslané dokumenty a zároveň otázka, kdo je odesílá, zda k tomu je oprávněn jako provozovatel autoškoly a hlavně zda dokumenty obsahují pravdivé údaje z evidence autoškoly.

Oba dva výše zmíněné body určitě pomohly informovanosti poškozených žáků, ale zároveň přinesly několik problémů:

A) Kdo odesílá převodní dokumenty, je k tomu oprávněn a je možné posoudit jejich obsah se záznamy v evidenci autoškoly? Kde je v tuto chvíli evidence autoškoly? Do vyřešení oprávněnosti jednání za firmu Autoškola linda s.r.o. problém bude přetrvávat....

B) Lze důvěřovat převodním dokumentům a tedy předpokladu, že žáci absolvují zákonem stanovenou minimální výuku a výcvik? Naší snahou je, aby byl dodržen zákon a každý žák se ke zkoušce dostavil s řádně absolvovanou výukou a výcvikem...

C) Relevantnost převodních dokumentů právě bohužel neposoudí nově vybraná autoškola, ale až s odstupem času zkušební komisař (nejen v Praze) před samotnou zkouškou....

Z webové stránky http://www.autoskolastudent.cz/info/ je zřejmé, že formulář žádosti pro zaslání převodních dokumentů připravilo bývalé vedení Autoškoly student s.r.o. - p. Kratochvíl až po převodu obchodního podílu dne 3.12. 2018. Vzhledem k výše uvedenému by a převodních dokumentech mělo být razítko Autoškoly linda s.r.o. a podpis osoby, která je aktuálně za společnost jednat. Dokumenty, které jsme mohli analyzovat bohužel naznačují, že je potvrdila jiná osoba než která je oprávněna jednat....

K výtce o nesprávnosti a nespravedlivosti našich řešení konstatujeme, že jsme se pouze snažili upozornit každého žáka na problémy, které mohou nastat. Závěry si z našich informací musí udělat každý žák sám. Všechny problémy způsobil nestandardní prodej největší autoškoly v Praze, který neodpovídá standardům prodeje takto velké společnosti....

Problému se Autoškolský ombudsman a jeho zástupci budou věnovat i nadále se snahou pomoci všem zainteresovaným žákům i učitelům.

Autoškolský ombudsman
www.autoskolsky-ombudsman.cz