Převodka a vyúčtování

Reagovat
Převodka a vyúčtování

Má přítelkyně se rozhodla ukončit autoškolu u paní Kettnerové z několika důvodů. Hlavní důvod bylo nedohodnutí se na termínu jízd a komunikace ve smyslu zavolám vám a nezavolala, měla mít jízdu a když přijela ve smluvený čas tak jí bez informování předem řekla, že jízdu mít nebude. Při jízdách jí vyprávěla o svém životě, místo k tématu výuky. Při převodce byl naúčtován oprávněně storno poplatek 1000kč dle informace na webových stránkách (autoskolaketty.webnode.cz), nicméně nevrátila poměrnou část z neodjetých 8 vyučovacích hodin s tvrzením, že když přítelkyně odstoupila od původní smlouvy, že cena a statut jízd se změnil v kondiční jízdy, což je dražší, než hodina v kurzu při neodstoupení od smlouvy a chtěla rozdíl ještě doplatit. Přítelkyně zaplatila jen 1000kč storno. Nicméně měla dostat dle mých laický propočtů cca 2000kč za rozdíl od autoškoly mínus 1000kč, tedy celkem cca 1000kč. Takže byla obrána o 2000kč.
Jedná se o klamání spotřebitele a neoprávněné obohacení se.Reakce

Vážený tazateli,

záleží za jakých podmínek a zda Vaše přítelkyně uzavřela smlouvu o poskytnutí služby s danou autoškolou. Neuvádíte nic o tom, zda autoškola má nějaké obchodní podmínky se specifikem o storno či předčasném ukončení výuky a výcviku, což je tento případ. O storno se jedná, pokud je uhrazena částka za výuku a výcvik a žadatel tuto službu vůbec nevyužije a žádá vrácení zaplacené částky. Proto pokud má autoškola v ceníku jen sazbu Storno nelze toto aplikovat na předčasné ukončení výuky a výcviku, kde je nutno provést vyúčtování o přeplatku/nedoplatku a případném poplatku za toto vyúčtování. Autoškola může tedy požadovat pouze to na čem se předem se žadatelem dohodla.