Neferove jednani

Reagovat
Neferove jednani

Při druhé opravné zkoušce pro vrácení Ř.P. jsem sjel z ulice Vršovická do ul.Moskevská kde mě na začátku bylo řečeno ,že se budem držet na hlavni silnici to bylo vše co jsem od komisaře slyšel. Jel jsem tedy po ulici Moskevská stále rovně už z povzdálí jsem videl značku zákaz vjezdu a silnice se tam zužovala jen ve dva tramvajové pásy.Jel jsem tedy velmi pomalu v podstatě krokem a očekával jsem ,že mě komisař určí další smer protože me nebylo jasné, proč smeřujeme k zákazu a o co může jít jestli jsem neco nepřehlédl a kde bych mohl udelat nejakou chybu. Dále jsem se snažil zorientovat v prostoru až jsem dojel na tuto poslední křižovatku stále krokem a chystal se zastavit když v tu chvíli mě instruktor zašlápl brzdu s tím ,že jsem skončil ,protože jsem prý chtěl vjet do zákazu vjezdu. Tedy domnívám se ,že je naprosto nepřípustné aby nekdo předjímal mé myšlenky ke všemu mylně a stavěl na tom důvody k vyloučení.Jednak jsem nechtel vjet do zákazu a dále nic nenasvedčovalo tomuto jednámí.Problém byl v tom ,že před touto poslední křižovatkou je ještě značka přikázaný smer do leva azn.hlavní silnice.Tato značka ovšem není ani z její nejmenší části videt ,protože je zcela zastínena větvemi přilehlé rozkvetlé lípy ,není videt ani její sloupek ,protože je na chodníku před místy k parkování která jsou v této exponované čtvrti převážně obsazena.Domnívám se ,že je víc než zřejmé ,že tuto ulici mě vybrali cíleně, proto abych udělal chybu .Tomu nasvedčuje i fakrt ,že o této značce nepadlo ani slovo ačkoliv jim muselo být jasné z jakého důvodu jedu krokem a pomalu se kvůli tomu orientuji ,protože jsem si nebyl ani jist jestli do leva mohu odbočit.Ještě podotýkám ,že jsem vezl komisaře ráno z Bohdalce na Zelený pruh.K tomu mám bezmála 30let praxe v řízení jen s jednou nehodou kdy nikomu nebyla způsobena ani zdravotní ani finančni újma.Reakce

Vážený tazateli,
zkušební komisař má předepsané úkony, které musí s žadatelem během zkouškové jízdy provést. Příkaz zkušebního komisaře, tak jak sám uvádíte, zněl jasně. Držet se stále na hlavní silnici. I během jízdy po hlavní silnici je mnoho situací, které komisař očekává, že budete samostatně řešit. Jestliže jak uvádíte, byla proti Vám dopravní značka "zákaz vjezdu" (neuvádíte však v jakém provedení a úpravě), předpokládal komisař, že budete dál pokračovat ve směru příkazové dopravní značky. K tomu není potřeba, aby Vám speciálně dával dodatečný příkaz s určením směru jízdy, tak jak tvrdíte, že jste očekával. Naopak komisař zase předpokládal, že situaci vyřešíte v souladu s platnými předpisy dle místní úpravy. Jestliže jste projel místem s příkazovou dopravní značkou, jak uvádíte přikázaný směr jízdy vlevo a přitom neužíval znamení o změně směru jízdy, pak vyhodnotil učitel, že pravděpodobně pojedete ve směru přímém, tedy do zákazu vjezdu a proto zřejmě zareagoval. Podle místní situace a uspořádání, nehrozilo žádné nebezpečí, pokud byste přeci jenom vjel do zákazu a pak mohl učitel zareagovat v duchu platných pravidel. Takhle to opravdu vypadá, tak jak píšete, že učitel zasáhl předčasně a zřejmě Vás poškodil. Pokud opravdu nebyla ona příkazová dopravní značka patrná z důvodu zastínění korunou stromu, tedy nemohl jste vědět o povinnosti příkazem, pak nebyl problém se včas komisaře dotázat na další směr jízdy. Pokud tento okamžik byl jediným důvodem k vyřazení od zkoušky, pak bych očekával od učitele autoškoly, že vznese také námitku ve Váš prospěch. Pokud se tak nestalo, lze pochybovat o serióznosti učitele a stejně tak i o zlomyslnosti komisaře, který se asi minul s předpokládaným posláním.