Stížnost

Reagovat
Stížnost

Dobrý den, jsem student autoškoly Student (Linda), byl jsem v konečné části výcviku, čekal jsem už jen na termín závěrečných zkoušek, které však už z nastalé situace asi nedostanu. Potřeboval bych aspoň dostat papíry k převodu do jiné autoškoly tzv. Převodku. A rád bych se také připojil k hromadnému trestnému oznámení na tuto autoškolu.!!!!!! Můžete mi nějak pomoci?Reakce

Dobrý den, náležitosti převodky naleznete zde:

Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku
(K § 30 odst. 2 zákona)
(1) V potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku se uvádí
a) obchodní firma, sídlo a identifikační číslo autoškoly, ve které žadatel o řidičské oprávnění částečně absolvoval výuku a výcvik, je-li jejím provozovatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo, obchodní firma a trvalý pobyt provozovatele této autoškoly, je-li jejím provozovatelem fyzická osoba,
b) jméno, příjmení, případný titul a adresa bydliště žadatele o řidičské oprávnění,
c) řidičské oprávnění příslušné skupiny vozidel, pro jehož získání žadatel o řidičské oprávnění započal výuku a výcvik,
d) evidenční číslo, pod kterým byl žadatel o řidičské oprávnění zaregistrován v evidenční knize autoškoly, ve které částečně absolvoval výuku a výcvik,
e) druh výuky a výcviku, který žadatel o řidičské oprávnění částečně absolvoval,
f) počet hodin v jednotlivých předmětech výuky a výcviku, které žadatel o řidičské oprávnění absolvoval.
(2) Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku opatří provozovatel autoškoly, ve které žadatel o řidičské oprávnění částečně absolvoval výuku a výcvik, svým podpisem a otiskem razítka autoškoly. Správnost údajů uvedených v potvrzení autoškoly o částečném absolvování výuky a výcviku potvrdí svým podpisem též žadatel o řidičské oprávnění.
(3) S potvrzením o částečném absolvování výuky a výcviku vydá provozovatel autoškoly, ve které žadatel o řidičské oprávnění částečně absolvoval výuku a výcvik, žadateli rovněž žádost o přijetí k výuce a výcviku, na základě které byl žadatel přijat v autoškole k výuce a výcviku, a doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Trestní oznámení organizují další klienti autoškoly, ideálně se podívejte sem:

https://www.facebook.com/groups/1789962574466770/