Problém přeplněných autoškol ?

Reagovat
Problém přeplněných autoškol ?

Dobrý den
již 3 měsíce čekám na to abych si mohl udělat test a jízdy kvůli navrácení ŘP po vybodování. U nás ve městě (Tábor), to prý zkoušející nedávají a proto to ani největší autoškola (Nosek) nedělá, a rovnou mě odkázali do jiného města (Soběslav). Zde jsem se nakonec přes známého u jedné autoškoly zapsal, kde mě bohužel ani po 2 měsících stále nenašly termín. Ano covid je jeden problém, ale to že úřady dělají lidem po vybodování problémy je snad po celé ČR, a já se ptám proč ? Vždyť zákon stanoví dobu trestu, a není na úřednících aby jí svévolně prodlužovali neochotou. Řešil někdo podobný problém ?Reakce

Vážený pane,
nemyslíme si, že by úředníci (zkušební komisaři) svoji neochotou svévolně prodlužovali žadatelům o řidičský průkaz či vybodovaným termíny zkoušek. Pokud vezmeme v potaz počty registrovaných autoškol ORP Tábor a Soběslav (v okrese Tábor registrováno asi 20 autoškol), počty žadatelů přihlášených v těchto autoškolách, období, kdy nemohly probíhat zkoušky (22. 10. 2020 – 2. 12. 2020, 2. 03. 2021 - 11. 04. 2021, období nemoci některého zkušebního komisaře, dovolené) a počty zkušebních komisařů v Táboře (1 ZK) a v Soběslavi (1 ZK), tak čekací lhůta 3 měsíce není tak velká. Některá ORP zkouší žadatele, kterým byla ukončena výuka a výcvik v období únor až červen. V každém případě, pokud Vás autoškola Nosek odmítla, měl jste oslovit jinou autoškolu v Táboře. Jestliže jste se domluvil s autoškolou v Soběslavi, tak by Vás měla písemně přihlásit u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příslušný obecní úřad je povinen Vás jako žadatele zařadit ke zkoušce z odborné způsobilosti, tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce (zákon č. 247/2000 Sb.,). V praxi se to může lišit podle daného úřadu, buď má autoškola dle počtů žadatelů domluvené termíny zkoušek dopředu, pouze na počty žadatelů (v tento moment nemá prostor pro zařazení žadatele o vrácení ŘP, pokud někdo nevypadne, nemoc atd.) a před vlastním termínem zkoušek odešle seznam žadatelů. Ve druhém případě autoškola ukončí výuku a výcvik, odešle seznam žadatelů a čeká na termín zkoušek. Velkou roli hrají počty odzkoušených žadatelů zkušebním komisařem. V průměru je to 5 – 6 žadatelů denně (opět se to liší podle daného úřadu) v úřední dny (pondělí, středa) 8 žadatelů. Lehce si dopočítáte počty žadatelů, které je jeden zkušební komisař schopen odzkoušet za týden, měsíc. V tento moment Vám nezbývá nic jiného, než čekat na přidělení termínu zkoušek, nebo se obrátit na jinou autoškolu v jiném městě ČR, kde jsou schopni vyzkoušet více žadatelů. Déle je zde možnost oslovení tajemníku ORP Tábor a Soběslav prostřednictvím autoškol ohledně termínu zkoušek a počtu zkušebních komisařů. Také máte možnost podat stížnost nadřízenému orgánu ORP na odstranění nečinnosti.