Opakované zkoušky

Reagovat
Opakované zkoušky

Dobrý den, asi bych měla začít tím že mi je 50 let a opakovaně jsem neprošla u zkoušek z jízd. Zkoušky jsem dělala již 3 x a nic a já si po poslední jízdě začínám myslet, že s tím má co dělat můj věk. Nemyslím si , že jsem až tak špatná řidička a při poslední jízdě jsem ho nedostala prý proto , že se nedívám do zrcátek. To je snad jediná věc na kterou při mé nervozitě ze zkoušek nezapomenu a dokonce se mě zastal i můj učitel a řekl mu, že zrcátka opravdu kontroluju. Můj dotaz zní jakým způsobem můžu dělat zkoušky v jiném městě a co to stojí. Znám totiž spoustu lidí co to v Olomouci nedaly a když šli jinam tak to hned měly. Taky bych se chtěla zeptat jestli se dá nějak odvolat proti rozhodnutí komisaře . Řidičský průkaz bych moc chtěla, ale tady mi ho asi jen tak nedají. Všichni z mé skupiny co ho dělaly se mnou ho již mají i na několikátý pokus a vždy je vzal parkovat, ale já ani jednou parkovat nejela. Tak si prostě myslím že můj osud tady je již předem daný. Moc děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko,
jestliže jste třikrát neuspěla u zkoušky z praktické jízdy, tak to pravděpodobně nebude věkem (zkoušky dělají i starší žadatelé), ani zkušebním komisařem, ale v přípravě při výcviku v řízení vozidla v autoškole. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznamy o průběhu zkoušek, vycházíme pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Důvod, který uvádíte, dle kterého jste byla potřetí hodnocena stupněm neprospěla, je opodstatněný. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit, (např. pozorovací schopnosti, panoramatické vidění, správné a včasné používání zpětných zrcátek, vidění na dlouhé, střední a krátké vzdálenosti v souvislosti se schopností včasné a správné reakce). Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že zkouška z praktické jízdy je velmi náročná, avšak u dostatečně připraveného žadatele, proveditelná. O výsledku zkoušek z praktické jízdy, jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozena a jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, máte možnost vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, ale může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho. Další možností je, přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, která Vás přihlásí k doplňkovému výcviku. Po absolvování potřebného počtu jízd k odstranění chyb, které vám vytýkal zkušební komisař při neúspěšných zkouškách Vás pak, přihlásí k opravné zkoušce u tohoto úřadu (opravná zkouška z jízd 400,- Kč). Také můžete požádat, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále se můžete se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce přiložíte kopie záznamu o průběhu zkoušek, které si vyžádáte u zkušebního komisaře na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností, kde jste absolvovala zkoušky z odborné způsobilosti. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.