Nefér jednání

Reagovat
Nefér jednání

Dobrý den
Především si vážím vašeho času a práce co vynakládáte na ochranu spotřebitele. Věřím vaší práci, a proto se na vás obracím s žádostí o radu při dalším postupu v mém případě.
V Květnu 2021 jsem se přihlásila do autoškoly. V červenci jsem měla mít první závěrečné zkoušky ale pan instruktor, i když má (prý) pedagogické vzdělání mě nedokázal na zkoušky připravit (srozumitelně mi vysvětlit ovládání auta a provoz), a tak jsme se dohodli na měsíčním odkladu zkoušek a jízdách navíc. Pan instruktor mi rovněž řekl že na studentskou slevu nemám nárok jelikož studuji dálkově, jsem dospělá a pracující. Zkoušku co jsem měla v srpnu jsem samozřejmě neudělala a tak ze mě pan instruktor bude tahat další peníze za další měsíční odklad zkoušek a jízdy navíc, bez studentské slevy kterou má uvedenou v letáku. Pokud mu přistoupím na další měsíc jízd bude mě stát ŘP přes 20 000. A přijde mi poněkud zvláštní že zastavit na stopce tak aby se kola auta netočila se dozvím až s komisařem na zadním sedadle.
Naprosto spoléhám na vaše zkušenosti a know-how ve své věci jelikož nevím kam se obrátit. Na zdejší úřady se nemohu obrátit jelikož se tu zná každý s každým a kdybych si stěžovala tak si budu stěžovat těm samým lidem kteří schvalují zkoušky a zároveň na ně i dohlíží.
Prosím pomozte mi. I vás by jistě frustrovalo dělat ŘP skupiny B půl roku a několikanásobně dráž než ostatní jen pro nefér jednání.Reakce

Vážená tazatelko,
Zákon 247/2000Sb. o autoškolách, upravuje podmínky pro výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění. Je jedno, zda je žadatel pracující, nebo student, oba musí absolvovat stejný počet hodin jak výuky, tak také výcviku. Vstupní náklady na výuku a výcvik obou žadatelů (pracující x student) jsou stejné. Je třeba si ale uvědomit, že provozovatel autoškoly je podnikatelský subjekt, v jehož kompetenci je, jakou zvolí podnikatelskou strategii. Pokud hodlá finančně upřednostnit studující, pak by měl stanovit podmínky, ze kterých bude jasně patrné, jakou kategorii studujících má na mysli a toto vše by se mělo objevit v provozních podmínkách a ceníku, vyvěšeném v autoškole k veřejnému nahlédnutí. Připomínám ale, že je také věcí žadatele (zákazníka), aby se pozeptal u provozovatele autoškoly na veškeré potřebné informace, ještě před uzavřením smlouvy a na základě toho se pak rozhodl o případném setrvání.

Zákon dává učiteli autoškoly na závěr výuky a výcviku právo zhodnotit stav dosud nabytých dovedností a případně doporučit absolvování dalších hodin výcviku. To není obohacování, nýbrž dobrá rada ve vztahu k zákazníkovi. Pokud by žadatel nesouhlasil s dalším doplňkovým výcvikem v domnění, že vše potřebné ke zdárné zkoušce zvládl, může ho provozovatel autoškoly přihlásit k závěrečné zkoušce, proti podpisu dokumentu, ve kterém uvede, že další výcvik nežádá. Pak si ale musí žadatel uvědomit, že veškerý neúspěch při zkouškách nemůže jít k tíži autoškoly.
Co se týká Vaší připomínky ke "stopce". Nemohu uvěřit, že byste v průběhu výcviku ani jednou nedojela ke značce P6 Stůj, dej přednost v jízdě!, bez toho, že by Vám učitel řekl, že se kola musí zastavit. I kdyby se tak stalo, pak při samostudiu značek, vyjádřených Vyhláškou 294/2015Sb., jste musela přijít na to, že "stát", předpokládá, že se kola netočí. V opačném případě byť by se kola točila pomalinku, nemůžete tvrdit, že stojíte, ale jedete.

Pokud máte pochybnosti, o kterých v závěru Vašeho příspěvku píšete, pak doporučují přejít do jiné autoškoly, třeba i v jiném městě. Musíte však počítat s tím, že Vám nová autoškola zcela určitě předepíše nějakou tu hodinu doplňkového výcviku.