Závěrečné zkoušky

Reagovat
Závěrečné zkoušky

Dobrý den chtěl bych se pozeptat jak postupovat při nesouhlasu s výrokem zkušebního komisaře. A zda překročení rychlosti o cca 3 km v hodině je důvod k hodnocení neprospěl. Z vlastní zkušenosti vím, že ukazatel rychlosti v automobilu neukazuje přesně na 1 km.Reakce


Ano, překročení rychlosti cca o 3 km/h je důvod k hodnocení NEPROSPĚL. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky z praktické jízdy, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Vy jako žadatel o řidičské oprávnění musíte při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, (např. schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší dovolenou rychlost), které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, byl jistě proveden zkušebním komisařem záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měl jste možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a jste přesvědčen, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Ve Vašem případě bychom doporučili řádně se připravit na opakovanou zkoušku.