Vysazení na místě

Reagovat
Vysazení na místě

Zdravím,

pan instruktor se mě při jízdě ptal na dopravní značku a měl jsem o ní říct vše, co vím. Správně jsem odpověděl zhruba na 2/3. Říkal, že kdyby nebyl Covid, nevím co to s tím má společného, tak by mě vysadil na místě, jízda by mi skončila i když jsem měl započatých cca 20 minut a šel bych domů. Může toto udělat? Popřípadě kdyby toto udělal, jak se mám zachovat? Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený tazateli,

provozovatel autoškoly je v souladu § 27 zák. č. 247/2000 Sb. povinen zajistit, aby vyučovací hodina trvala 45 min. V případě, že by tedy učitel z jakéhokoli důvodu nedodržel délku vyučovací hodiny, je autoškola povinna Vám ji nahradit.

V praxi by předčasné ukončení hodiny praktického výcviku muselo proběhnout dohodou mezi učitelem a žákem například z důvodu aktuálního zdravotního stavu nebo poruchy vozidla apod. Nesprávné určení dopravní značky není důvodem k okamžitému ukončení výukové hodiny. Pokud by se tak stalo, máte nárok požadovat po provozovateli autoškoly nahrazení jak je výše uvedeno.