Zkušební komisař

Reagovat
Zkušební komisař

Dobrý den, stala se mi následující událost při závěrečné zkoušce , při kontrole vozidla konkrétně zadních světel , jsem dostal hrubé upozornění ze strany komisaře za situaci kdy jsem si nevšiml že jedno světlo svítí méně než druhé a já sem si toho nevšimnul , bylo mi podotýkáno že jsem na to byl upozorněný autoškolou což jsem nebyl a ještě jsem za to dostal vynadáno že to mi určitě bylo řečeno dopředu ohledně technického stavu vozidlaReakce


Vážený tazateli,
vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky z praktické jízdy, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti. V první části zkoušky před zahájením jízdy musí prověřit např. osvětlení vozidla, směrových světel, atd. (§ 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb.,). I když jste si nevšiml, že jedno světlo svítí méně než druhé, nebyl to důvod k tomu, aby Vás zkušební komisař hrubým způsobem upozorňoval na tento nedostatek. Na zkoušku z praktické jízdy poskytuje příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností výcvikové vozidlo provozovatel autoškoly na náklady žadatele. Výcvikové vozidlo by mělo být v řádném technickém stavu, za který odpovídá provozovatel autoškoly, nikoliv žadatel. Jestliže provozovatel autoškoly o závadě na osvětlení vědě, měl tuto závadu odstranit. Pakliže byla závada zjištěna až při kontrole před jízdou, měla být odstraněna na místě. Pokud závada nešla odstranit, měl zkušební komisař požadovat náhradní vozidlo, nebo zkoušky ukončit.