Závěrečná zkouška řízení motorových vozidel

Reagovat
Závěrečná zkouška řízení motorových vozidel

Dobrý den,
dne 25.06.2021 jsem absolvoval závěrečnou zkouškou z řízení motorových vozidel . Před samotnou jízdou se mně zkušební komisař zeptal na pár věcí kolem vozidla a pak sme vyrazili na zkušební jízdu. Jízda proběhla v poklidu a bez jakýchkoliv problémů. Po skončení jízdy mi komisař oznámil, že má jízda byla plynulá a bezpečná. Avšak na konci svého proslovu dodal že jsem se málo díval do zpětného zrcátka. Zvláště do levého ,před zařazením do jiného jízdního pruhu a při předjíždění ciklisty. Tím pádem nepovažuje mou jízdu za příliš bezpečnou a tudíž jsem neprospěl a musím jízdu opakovat.
Musím si vykroutit krk abych dostal řidičák?Reakce

Vážený tazateli,

u závěrečné zkoušky jste zřejmě podepsal komisaři protokol, kde je uveden důvod Vašeho neúspěchu. Vzhledem k tomu, že zde máme jen Váš subjektivní pohled na danou věc a nevíme jaký důvod uvedl komisař do protokolu, nelze úplně objektivně celou záležitost posoudit. I tak lze ale konstatovat, že pokud jste při zařazení do jízdního pruhu nesledoval situaci v pruhu do které jste se měl zařadit, lze to brát jako porušení povinností v §12 odst.5 zák. 361/2000Sb. Z Vašeho chování tak mohl komisař postupovat dle §43 odst. 2 zák. č. 247/2000Sb. a hodnotit zkoušku stupněm "neprospěl"