Teorie

Reagovat
Teorie

Dobrý den,

měl bych dva dotazy:

1) Jaký je rozdíl mezi standardní a individuální výukou na sk. B. Popř. je možné objektivně říci, že individuální forma může plnohodnotně nahradit tu standardní.

2) Je výuka teorie v autoškole povinností. Instruktor mi tvrdí, že vše je popsáno v učebnici, a lze si to načíst, a výuka teorie je zbytečná. Je výuka teorie potřebná, popř. proč (nestačí pouze zkoušet testy, podívat se sám do učebnice).

Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený tazateli,
standardní výuka teorie pro skupinu B činí 36 výukových hodin.
Zákon umožňuje i tzv. individuální výuku, kdy se žadatel učí převážně sám doma a musí docházet do autoškoly na tzv. konzultace. I v tomto případě má ale výuka (konzultace) svůj řád. Na každou čtvrtou hodinu teorie, musí být provedena jedna hodina konzultací. To znamená, že u skupiny B musí proběhnout 9 hodin konzultací. V praxi to vypadá tak, že žadatel dostane v autoškole nějaké zadání a učivo se naučí do další sjednané konzultace. Učitel autoškoly pak pohovorem zjistí, kde jsou žadatelovi slabiny, doplní vysvětlením a zadá nové téma.
Lze říci, že tímto typem výuky se z důvodů ekonomiky zabývá většina autoškol a objektivně, není to zrovna ta nejlepší cesta k zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Původně byla tato forma výuky určena pro mimořádné případy, kdy žadatel nemůže pravidelně se zúčastňovat teoretického vyučování s ostatními.
Ke druhému bodu Vašeho dotazu lze říci, že jste narazil na učitele "pastičku", který na Vás jen vydělává a za Vaše peníze není ochoten a možná ani schopen Vás cokoliv naučit. Shrnuto, zákon neumožňuje žádnou absenci z účasti na teoretickém vyučování a to včetně konzultací. Na Váš poslední dotaz lze odpovědět jen to, že souhrn testových otázek nepostačuje k bezpečnému pohybu po pozemních komunikacích, jelikož tyto obsahují jen malou část toho, co by měl řidič znát. Naučit se jen testové otázky je možné pro účel úspěchu u testové zkoušky, ale v provozu pak budete mít potíže.