Autoškola Student

Reagovat
Autoškola Student

Podnikla Asociace autoškol nějaké kroky k tomu, aby se situace jako s Autoškolou Student neopakovala? Z citovaného textu odvozuji, že zde tvrdě selhala.
Prakticky vzato se vygenerovalo množství poškozených, které nikdo nikdy neodškodní, jiná autoškola nepřevezme. Ochrana spotřebitele nula.

Z webu AAČR:
,,Asociace autoškol České republiky je v souladu se svými stanovami připravena

dbát na ochranu spotřebitelů, zejména žáků autoškol, proti poškozováním jejich práv''Reakce

Nevím, jak jste přišel na to, že Asociace autoškol v něčem měla selhat. Ihned po vzniku problému jsme o věci informovali a nabídli zajištění právního zastoupení poškozeným. Nikdo nabídku nevyužil. Jinak dost dobře nemůžeme ovlivnit to, co udělají nějací jednatelé nějaké obchodní společnosti.

 
 


Vážený pane, Asociace autoškol je zapsaný spolek a není orgánem veřejné moci. Nemáme tudíž žádné pravomoci vůči autoškolám. Pokud kdokoli splní stanovené podmínky, potom mu příslušný orgán musí udělit registraci.
Neprosto netuším, co byste si představoval za opatření ani jaký máte vztah k danému problému.