ztížnost

Reagovat
ztížnost

Dobrý den, dneska jsem absolvoval s komisařem jízdu k obdržení skupiny C. První co bylo když jsem si zasedl u pana komisaře do vozidla, tak se ani nepředstavil jménem a hned se začal ptát proč si vůbec dělám řidický průkaz když je mi 70 let.?? důvod jsem mu sdělil že se jedná o vozidlo Hummer 2 limusine a váží 6400 Kg. Mám americký řidický průkaz, kde jsem leta pracoval jako řidič z povoláni a vozil jsem v Kenabankportu ve státu Maine, dlouhé kmeny z těžby dřeva. do dneška mám řidický průkaz u sebe jako památku. Pan Komisař mě nechal na veřejné komunikaci zaparkovat mezi dva kamiony a prošlo vše bez problému. Když jsme se vrátili zpátky do místa výjezdu což bylo v kovošrotu v Hostivaři, mi oznámil že jsem nepoužil připojovací pruh, ani nevím kde je protože jsem majitelem bezpečnostní služby a v místech Kutnohorská, Průmyslová, Černokostelecká a další komunikace znám dokonale protože v těch místech se nacházejí naše bezpečností služba a od roku 1991 minimálně 3 x v týdnu projíždím Hostivaří okolo barev laků kablo Hostivař dneska Prakab, a další vrátnice v okolí. Pan komisař mi nechal podepsat papír aniž by s ptal na tři technické otázky, které měl mi položit, což neudělal .Po podepsání listu mi řekl že jsem neprospěl. byl jsem v šoku. Jezdím již od 15 let ,to byl pionýr Jawa a potom v 18 letech jsem si udělal na motorku traktor a osobní auto, do dnešní ho dne jsem neměl žádnou nehodu zaviněnou mojí osobou. Z mého pohledu vše bylo úmyslně připraveno abych neobstál.Reakce

Vážený tazateli,
Váš věk a řidičské zkušenosti jsou úctyhodné. Nicméně zkušební komisař při zkoušce nepřihlíží k životní historii, ale hodnotí dle Českých předpisů, co žadatel v daném okamžiku zkoušky předvedl. Nelze jednoznačně hodnotit, zda při zkušební jízdě jste pochybil Vy, nebo špatně rozhodnul zkušební komisař, jelikož Vámi popisovaná situace, místo a stav nám nejsou dostatečně známi. Sám popisujete, že jste podepisoval protokol o zkoušce, ve kterém měl být popsán důvod rozhodnutí komisaře a měl jste se okamžitě ozvat, a rozporovat výrok komisaře u jeho nadřízeného, s popisem trasy kudy jste zkušební jízdu jel, zda se v místě vůbec nějaký připojovací pruh nacházel. Takto s odstupem času, se dá těžko stanovovat oprávněnost rozhodnutí komisaře.
Co se týká dílčích částí zkoušky a jejich provedení. Zákon stanoví, že každá zkouška je započata testem z pravidel silničního provozu. Po úspěšném vykonání této části se pak přistoupí ke zkoušce praktické. Není předpisem stanoveno, ve kterém pořadí se pokračuje jakou částí zkoušky. Je nepsaným pravidlem, že po testu pokračuje zkouška z techniky (3 otázky pro skupinu C) a následně zkouška z praktické jízdy. Je zarážející, že jste, jak píšete, neabsolvoval zkoušku z techniky, jestliže její případná neúspěšnost neovlivňuje zkoušku z praktické jízdy, nebo i obráceně, pokud by žadatel neuspěl při praktické jízdě, neměl by být krácen ve vykonání zkoušky z techniky. Jedna neúspěšná praktická zkouška neovlivňuje druhou praktickou zkoušku.

 
 


Vážený tazateli,
zažádat o novou dílčí část zkoušky je Vaším právem, ovšem nikoliv přes "autoškolského ombudsmana", nýbrž písemně prostřednictvím Vaší autoškoly, která pak nárokuje další termín zkoušky u místně příslušného úřadu, v jehož působnosti je autoškola registrována.
K zdárnému vykonání zkoušky však doporučuji zklidnit emoce a zopáknout platná pravidla silničního provozu, jejichž dodržování v praxi je předpokladem kladného výroku zkušebního komisaře. Z Vámi uvedeného prvního, ale i druhého, vlastně upřesňujícího příspěvku je patrné, že komisař ve Vámi popisované situaci rozhodl veskrze správně. V prvním příspěvku se hájíte, že nikde na trase připojovací pruh není, takže jste nemohl porušit pravidla, ovšem ve druhém příspěvku po opětovné jízdě stejnou trasou dodatečně přiznáváte, že tam nakonec připojovací pruh je. Je jasné, že pokud jste přítomnost připojovacího pruhu nereflektoval, nemohl jste ani dodržet jinak nařízená pravidla § 12 Jízda v jízdních pruzích, konkrétně odstavec 7. Sám ve svém druhém příspěvku přiznáváte, že v okamžiku přímého nájezdu do průběžného pruhu bylo důvodem to, že tento byl volný, což Vás neopravňuje najíždět přímo do průběžného pruhu bez předchozího užití připojovacího pruhu. Z celého Vašeho vyjádření lze tedy vydedukovat, že jste najel do průběžného pruhu tak, jako by připojovací pruh zřízen nebyl, tedy jste přejel čáru souvislou, tyto pruhy oddělující. Zkušební komisař pak tento čin kvalifikoval jako přestupek a Vy máte předvést jízdu bez přestupků. Pak nelze konstatovat nic jiného, než že zkušební komisař rozhodl správně.

 
 


Vážený tazateli,
z Vašich vyjádření, zejména z posledního, je jasně patrné, že jste pravidla silničního provozu při zkoušce před komisařem, jak sám přiznáváte, nedodržel. To, že ve Vaší blízkosti se nikdo nenacházel, a tedy jste nikoho v daném okamžiku neohrozil, Vás neopravňuje nedodržovat pravidla daná zákonem. Sám popisujete, že jste použil připojovacího pruhu jen částečně. Zkušební komisař posuzuje chování řidiče vzhledem k dodržování pravidel a chování řidiče v silničním provozu, bez ohledu na to, zda je silnice prázdná, nebo zaplněna ostatními motoristy.

 
 


Vážený tazateli,
z Vašich vyjádření, zejména z posledního, je jasně patrné, že jste pravidla silničního provozu při zkoušce před komisařem, jak sám přiznáváte, nedodržel. To, že ve Vaší blízkosti se nikdo nenacházel, a tedy jste nikoho v daném okamžiku neohrozil, Vás neopravňuje nedodržovat pravidla daná zákonem. Sám popisujete, že jste použil připojovacího pruhu jen částečně. Zkušební komisař posuzuje chování řidiče vzhledem k dodržování pravidel a chování řidiče v silničním provozu, bez ohledu na to, zda je silnice prázdná, nebo zaplněna ostatními motoristy.