Závěrečné zkoušky, oprávnění

Reagovat
Závěrečné zkoušky, oprávnění

Dobrý den. Mám spíš dotaz, než stížnosti. Z covid situace dělala autoškoly od října, takže až nedávno se dostala se ke zkouškam.
Testy ok,ale už tam komisařka ne měla radost toho že cizinka prospěla, zkouška neprospěch:
- nervózní za volantem, z čeho mně ne šla citovka se spojkou... to beru

- blízko obrubník, kde ne měla jenou možnost( hluboká jáma do protisměru).
- ne zařadila rychlost 4,při tom že ve předu velký kruhak. Takže spotřeba pálivá byla jako příčina.
- ne jsem jistá za volantem, při tom že se učím jenom. Nevím je to důvod nebo ne.
První pokus beru, chápu že ne mam praxí
Druhá zkouska : ne jsem jistá za volantem, cim komisařka řekla že jezdím nebezpečné., potřebuji praxí, co už ne chápu, protože jak na začátečníka dost se zlepšila, práce s instruktorem.
- ano,mně chciplo auto ,když dávala přednost, a nějaký k....ne chtěl čekat a náklaďákem mně objel...ale s tím se poradila. Myslím to se stává i víc zkušeným řidičům.
- moc rychlé odporují do levá.
Vím že ne smím zdržovat provoz, je možnost, tak jedu.pri tom žádné předpisy ne Byli porušene a někoho ne ohrozila.
- špatně najela když couvala na parkování. Trochu s tím se musela pohrát.
Dělám všechno* snažím se*jak má být, učím se. Ale komisařka chce po žákach praxí kamionaka,vyhazuje za úplně ne smysly,kteri dělají i lidi s 30 let. praxí . S 6 lidi,5 ne prospělo už po 2. Je to na hlavu.
Může zadat po mně( po nas) ideální jízdu, když jsem začátečník,bez nervozity, s předpokladem situace na 5 km do předu?
Mám pocit že to dělá naschvál ,opravdu.
Na zkoušku ji řekla že nevím budu moct nebo ne,protože jsem těhotná, a s tím jak ona protahuje na 5-6lidi na zkoušku, ne vejdu se volant.vim není to příčina, ale bohužel moji nervozitu, kteru zvládám to vysvětluje.
Po každé pro mne to je stresové, protože už víme všichni do předu, že to nemá cenu, stejně něco najde a bude všechno špatně.
Ona prostě ne chce komunikace žádnou, za drobnosti ,které jiní komisaře neberou za příčinu, ona vyhazuje.
Zajímalo by mně, dá se něco s tou arogance dělat? Nebo radši hledat jinou autoškolu,(ale s tou ve které teď moc spokojená, ) kvůli jinému komisaři ?
Ne jenom mně,ale i větší půlku žáků jí nálady odvádějí od autoškoly, ktera kvůli ní nemá hodnocení, protože jde už i to,že oni špatně nás učí,při tom hodně lidí myslí jinak.
Omlouvám se za češtinu, jsem cizinka, na gramatice pracuji.Reakce

Vážená tazatelko,
Jestliže jste dvakrát nesložila zkoušku z praktické jízdy, tak pravděpodobně nebude chyba ve zkušebním komisaři, ale v přípravě při výcviku v řízení vozidla v autoškole. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznamy o průběhu zkoušek, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Důvody, které uvádíte, dle kterých jste byla, hodnocena stupněm neprospěl, jsou opodstatněné. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, např. správné používání ovládacích prvků s ohledem na způsob a kvalitu jízdy, schopnost řídit hospodárně a šetrně k životnímu prostředí, ovládání řadicí páky, řazení převodových stupňů (řazení na vyšší převodové stupně, řazení na nižší převodové stupně s přihlédnutím k otáčkám motoru za minutu), spojky, akcelerátoru, řízení, brzdového systému včetně pomocných brzdových systémů, je-li jimi vozidlo vybaveno. V průběhu zkoušky, couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zaparkovat vozidlo (parkování podélné, jízdou vzad a vpřed, kolmé parkování jízdou vzad a vpřed, šikmé parkování), opustit parkovací prostor atd., nikoliv pouze jízdu bez dopravních přestupku. O výsledku zkoušek z praktické jízdy, jistě provedla zkušební komisařka záznam, ve kterém uvedla všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla jste možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Abychom mohli posoudit Vámi uváděné důvody neúspěchu při zkouškách z praktické jízdy, je třeba, aby, jste si vyžádala na příslušném úřadu kopie Záznamu o průběhu zkoušky a pokud nám tyto záznamy poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky. Pokud s hodnocením zkušební komisařky nesouhlasíte, cítíte se poškozena a jste přesvědčena, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, máte možnost vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, ale může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho, (v tomto případě by, jste musela přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností a vykonat opakovanou zkoušku u tohoto úřadu). Také, můžete požádat, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále se může se svoji námitkou na výrok zkušební komisařky obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce přiložíte kopie záznamu o průběhu zkoušek. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.