Cvičiště autoškoly

Reagovat
Cvičiště autoškoly

Dobrý den,

začala jsem navštěvovat autoškolu Start u paní Čapkové. Domnívala jsem se, že autoškola musí mít bezpečné cvičiště, pokud nemá trenažér. Ovšem první jízdy se konají na kruhovém objezdu za autoškolou. Je takové cvičiště v souladu se zákonem, nebo není? A pokud není, mohu žádat o plné uhrazení školného zpět? Vůbec nejsem s dosavadními jízdami spokojená, první "jízdu" jsem absolvovala ve stojícím automobilu a ani jsem neměla příležitost nastartovat. Nelíbí se mi přístup lektorky.Reakce

Vážená tazatelko,
ano, domníváte se správně, že autoškola, která nedisponuje trenažérem, musí mít bezpečné autocvičiště. Žadatel o získání registrace k provozování autoškoly, musí, dle zákona 247/2000Sb., § 3, odstavce 1 f) doložit popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných vozidel. Za tím účelem musí podle odstavce 3 a) stejného ustanovení doložit doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše. Autocvičiště nebo jiná cvičná plocha musí mít zpevněný povrch (beton, asfalt nebo dlažba). Zpevněný povrch musí mít takové rozměry, aby na něm bylo možno provádět nácvik
a) rozjíždění a zastavování vozidla na vyznačených místech,
b) přímé jízdy vpřed a vzad s prokluzem spojky,
c) jízdy s vozidlem v omezeném prostoru,
d) jízdy slalomovou tratí vpřed a vzad,
e) jízdy ve tvaru osmičky vpřed a vzad,
f) couvání v omezeném prostoru,
g) parkování vodorovné v řadě, šikmé, kolmé a opuštění parkovacího prostoru vpřed a vzad.
Z uvedeného je patrné, že Vámi popisovaný výcvik na kruhovém objezdu za autoškolou neskýtá možnosti předepsaných figur, a jako takový nesplňuje požadavky učební osnovy. Tedy tento výcvik nebyl proveden. Můžete se pokusit o dohodu s autoškolou o náhradu neodučených hodin a nějakého finančního vyrovnání. Výsledek bývá ale většinou nevalné úrovně.
Co se týká Vaší nespokojenosti se službami uvedené autoškoly, doporučuji ukončit smluvní vztah a přejít do autoškoly, která Vám bude vyhovovat.