Ukončení výcviku do 18 měsíců

Reagovat
Ukončení výcviku do 18 měsíců

Dobrý den, dcera nastoupila do autoškoly když ji ještě nebylo 18. V zákoně 247/2000 Sb. § 13 odstavec 1b jsem se dočetl, že autoškola musí být dokončna do 18 měsíců. Dcera kvůli dlouhodobé nemoci musela autoškolu přerušit a tato lhůta od jejího nástupu za chvíli vyprší. Bude poté muset za autoškolu znovu zaplatit a zahájit nový výcvik nebo jsem jen špatně pochopil výklad tohoto zákona? Děkuji, Bláha.Reakce

Vážený tazateli,
připouštím, že pro laika se na první přečtení jeví vyjádření § 13 odst. 1 b) dost špatně uchopitelné. Abych Vás uklidnil, je doba výuky a výcviku neomezená. Obrazně řečeno, můžete chodit do autoškoly třeba i pět let. Pokusím se Vám osvětlit význam textu vyjádřeného odstavce. Nejprve je potřeba si uvědomit význam nadpisu § 13 "Podmínky přijetí k výuce a výcviku". Odstavec 1 b) vyjadřuje, že ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro příslušnou skupinu. V praxi to potom vypadá tak, že poslední hodina výuky, nebo výcviku proběhne nejdříve v den dovršení věku. Nelze tedy ukončit výuku a výcvik dříve a plánovitě zažádat o zkoušku předem. Nelze ani provést zkoušku v den dovršení věku, jelikož o termín zkoušky se žádá po ukončení výuky a výcviku. Což v praxi znamená minimálně jeden den po dovršení věku a ukončení výcviku. Druhá část odstavce 1b) pak vyjadřuje kdy nejdříve (18 měsíců), lze zahájit výuku a výcvik před dovršením předepsaného věku, s možností ukončení výuky a výcviku a vykonání zkoušky. (viz nadpis, Podmínky k přijetí k výuce a výcviku). Není však nikde předepsáno, že nemůže výuka a výcvik dále pokračovat bez časového omezení.