Oddalování závěrečné zkoušky

Reagovat
Oddalování závěrečné zkoušky

Dobrý den,

chci se zeptat jak se bránit proti neustálému oddalování termínu konání závěrečných zkoušek.
X-měsíců komisař "marodí" kvůli Covidu, týden chodí do práce a teď opět bolístka.
Proč nemůže komisaře dělat obyčejný četník, když mají pravomoci k "řešení" dopravních situací a tudíž mohou určit, kdo do provozu může a kdo nikoliv?
Proč má například berounsko jen JEDNOHO komisaře?
K čemu se z veřejných peněz platí povaleči?

Skutečně jsou komisaři schopni pokrýt poptávku po ŘO?
Odpovídá jejich počet na počet zájemců?Reakce

Vážený tazateli,
k Vašim dotazům:
1. Jak se bránit proti oddalování termínu závěrečných zkoušek?
Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Příslušný ORP neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu. Stanovení termínu zkoušky je v kompetenci úřadu. Pokud příslušný ORP nedodrží zákonem stanovené lhůty k přidělení zkoušky z odborné způsobilosti, máte možnost dle § 80 zákona č. 400/2004 Sb., podat stížnost k nadřízenému správnímu orgánu (Krajský úřad).
Pokud byste, předčasně ukončil výuku a výcvik u stávajícího provozovatele autoškoly můžete pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly, kde jsou volné termíny zkoušky z odborné způsobilosti. V tomto případě je provozovatel autoškoly povinen Vám vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku.
2. Onemocnění zkušebních komisařů, ale i učitelů autoškol COVID 19 bohužel postihlo X ORP v ČR.
3. Proč nemůže dělat komisaře obyčejný četník?
Od roku 2001 zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění provádí příslušný ORP. Pro provádění zkoušek určí ORP zkušebního komisaře, kterým může být pouze zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu a který je současně držitelem platného průkazu zkušebního komisaře.
4. Proč má Berounsko jednoho zkušebního komisaře a zda jsou schopni pokrýt poptávku zájemců o ŘO?
Tuto otázku směřujte na tajemníky příslušných ORP na Berounsku.
5. Pokud si myslíte, že zkušební komisař je povaleč, máte možnost rozšířit řady zkušebních komisařů na Berounsku po splnění všech podmínek a absolvování základního školení pro zkušební komisaře a zkouškou prokázat dovednosti vztahující se k provádění a hodnocení zkoušek odborné způsobilosti, znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a bezpečné jízdy.