skupina AM

Reagovat
skupina AM

Dobrý den, dcera minulý rok v 15 letech začala dělat řidičský průkaz AM z důvodu denního dojíždění do školy v jiné obci. Bylo v plánu pořídít mikroauto s rychlostí do 45km/h. Dne 12.10.2020 udělala teoretickou zkoušku v plném počtu a do dnešního dne, tj. 20.5.2021 nemá dodělanou zkoušku jízdní praktickou. Vzhledem k tomu, že jí bude o prázdninách 16let by už mohla začít docházet na kurz A1. Dnes jsem se dozvěděl, že skupina AM se nedá rozšířit a tudíš i kdyby dcera dokončila závěrečnou zkoušku po více jak osmi měsících od zahájení zkoušek, bude jí to vzhledem k věku na nic. Takže jestli to chápu správně, zaplatila autoškole ze svého ušetřeného kapesného cca 11000Kč za ř.o. aniž by ho mohla využít a v zápětí bude muset zaplatit opět podobnou částku, aby mohla řídit vozidlo nad 45km/h a do 15kw.
Trochu mi to nedává smysl a legislativa asi trochu pokulhává. Myslím, že by bylo od autoškoly korektní, aby stornovala kurz na AM a nechala ji za původní poplatek i třeba za cenu nákladů za PHM a provozní náklady udělat A1.
Co si o tom myslíte?
Děkuji J.S.Reakce

Vážený pane,
Váš dotaz obsahuje jisté nejasnosti, které brání přesné odpovědi. Nejprve není jasné, proč neproběhla zkouška teoretická, ale i praktická v jeden den, tj. dle Vaší informace 12. 10. 2020. Dle zákona je možné zkoušku rozdělit, ale jen tak, že další dílčí část, v tomto případě praktická jízda, bude vykonána do sedmi dnů od zahájení zkoušky. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda již závěrečnou jízdu konala, ale neúspěšně, nebo zda k závěrečné jízdě vůbec nedošlo a z jakého důvodu, aby mohlo být vyjádřeno, na čí straně je chyba.
Z Vašeho dotazu je patrná jistá rozhořčenost, aniž byste připustil, že ve Vámi uváděné době došlo i k několika omezením v podnikání autoškol, nebo činnosti zkušebních komisařů v oblasti vykonávání zkoušek ze strany státu. Je nutné si uvědomit, že za tento stav nelze vinit autoškolu a dožadovat se jakýchkoliv kompenzací, či vrácení peněz, jestliže Vaše dcera vyčerpala veškeré služby autoškolou poskytnuté. Pokud byla dcera předvedena ke zkouškám, pak bylo vyčerpáno veškeré školné a autoškola již nikomu nic nedluží. Nelze se tedy dožadovat, tak jak uvádíte jakékoliv korektnosti ze strany autoškoly spočívající v navrácení školeného. Provádění zkoušek bylo uvolněno dnem 12. dubna 2021 a není jasné, proč autoškola nekontaktovala žadatele. Na druhé straně se jedná o zájem žadatele, u kterého bych předpokládal také osobní zájem a součinnost v komunikaci s autoškolou. Je mi jasné, že kurz k získání jakékoliv skupiny kategorie "A" je enormně dražší než skupina B, ale to je zapříčiněné vyššími náklady, v tomto případě výcvikové vozidlo a doprovodné vozidlo. V konečném důsledku má Vaše dcera ještě možnost absolvování praktické zkoušky v prodlouženém COVIDOVÉM termínu a to nejpozději do 4. 7. 2021.
Doporučuji co nejdříve kontaktovat autoškolu s příslušně vyjádřeným písemným požadavkem k naplánování termínu zkoušek. Co se týká plánovaného kurzu k získání skupiny A1, je tato samostatnou skupinou, na níž skupina AM opravdu nemá žádný vliv, tedy ze skupiny AM nelze rozšiřovat. Pokud, tak jak píšete, legislativa podle Vašeho názoru pokulhává, budete se muset se svými návrhy obrátit na volené zákonodárce ke změně a úpravě zákona. Přeji Vaší dceři brzkou a zdárnou zkoušku.