Sledování provozu z jednosměrné ulice

Reagovat
Sledování provozu z jednosměrné ulice

Dobrý den, na závěrečné zkoušce jsem neprospel z toho důvodu, že jsem se na křižovatce nerozhlednul do všech směrů. Křižovatka spojovala celkem 5 silnic. Rozhlednul jsem se do všech kromě jedné, která byla jednosměrná (ve směru od křižovatky), takže z této silnice nemohlo žádné auto přijet směrem do křižovatky. Je má povinnost podívat se i do takové silnice, nebo jsem v této situaci chybu neudělal?Reakce


Vážený tazateli,
ano je Vaší povinností se rozhlédnout do všech směrů a to i tam, kde je pozemní komunikace s jednosměrným provozem. Tato jednosměrná pozemní komunikace označena dopravní značkou IP 4b může být doplněna dodatkovou tabulkou E 12a - Jízda cyklistů v protisměru, která informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty). Také musíte brát v úvahu vozidla složek IZS, která dle §41 zák. č. 361/2000 Sb., - „Jízda vozidel s právem přednostní jízdy“ – (Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy), není povinen dodržovat např. § 4 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Dále se můžete setkat s neukázněnými řidiči, kteří vědomě, či z neznalosti místních podmínek nerespektují dopravní značku B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel). Z toho vyplývá, že i na jednosměrné pozemní komunikaci se můžete setkat s jinými účastníky provozu na pozemních komunikacích, ale s tím Vás v autoškole jistě seznámili.