Stížnost na komisaře

Reagovat
Stížnost na komisaře

Dobrý den, syn dnes dělal POPÁTÉ zkoušku jízdy. Ač vždy dle slov komisaře Mgr. Ĺuboš Zubáně i instruktora jel výborně, vždy si komisař najde nějaký nesmysl nebo chybičku, díky které mu dá status neuspěl. Najít si hloupost, jako málo nakloněná hlava, poznámka instruktora (kterou syn neovlivní a nepotřebuje) apod., to už je hraničící se stížností na ministerstvo. Kde je možné dohledat videozáznam, jak syn při zkoušce jel? Jak mu chtějí dokázat, že údajně nějakou chybičku udělal, jen slovo komisaře, který se špatně vyspal, popř. je domluvený s autoškolou na tzv. ,,tahání peněz" z klientů?! Tohle už není normální! Mám sto chutí tyto zvláštní postupy magistrátu a autoškol medializovat. Synovi jsme autoškolu koupili k 18.narozeninám, v listopadu mu bude 20 let a díky tomuto šílenému systému a covid aféře se ho ještě nedočkal a jsem hodně zvědavá, zda se vůbec dočká. Zřejmě zase, jak se příště komisař domluví nebo vyspí. Prosím o prošetření situace, tohle je opravdu nemožné, syn má fyzické i psychické potíže z celého případu, v práci mu nechtějí dávat volno, jelikož mu nevěří, že nějaký řidičák dělá, okolí se mu vysmívá. Zvažujeme psychologa, protože syn už měl úvahy o sebepoškozování. Jako matka tomu nehodlám dál přihlížet! Děkuji za pochopení.Reakce

Dobrý den, Váš syn po závěrečné zkoušce z jízdy podepisuje protokol o zkoušce, kde jsou uvedeny důvody, proč byla zkouška hodnocena stupněm neprospěl. Jízda může být, jak píšete, výborná, ale i při výborné jízdě může udělat chybu, kvůli které musí komisař vyhodnotit zkoušku jako nevyhovující. Videozáznam ze závěrečných zkoušek není povinný, takže pokud ve vozidle dané autoškoly není kamera, tak se není kam podívat, jak zkouška probíhala. V této situaci můžete požádat o jiného komisaře, nebo by musel syn přejít do jiné autoškoly v jiné obci s rozšířenou působností, aby ho zkoušel jiný komisař.
Můžete si stěžovat i u nadřízeného příslušného komisaře, ale je nutné si uvědomit, že rozhodování o úspěšnosti u závěrečné zkoušky z praktické jízdy je subjektivní hodnocení příslušného zkušebního komisaře a velice těžko se daná situace přezkoumává.

 
 


Dobrý den, nechceme předjímat, že si zkušební komisaři nějakým způsobem dohání mzdu vyšší propadovostí uchazečů. Ani to, že na tom mají zájem autoškoly. Provozovatelé autoškol jsou naopak v situaci, kdy žádají o přidělení termínu závěrečných zkoušek pro uchazeče s ukončenou výukou a výcvikem a termínů je nedostatek. Z důvodu omezeného počtu uchazečů přihlášených k závěrečné zkoušce, jim každý neúspěšný zabírá opravným termínem místo. Co se týká vlastního hodnocení zkoušky komisařem, uchazeč po závěrečné zkoušce z praktické jízdy podepisuje protokol o zkoušce, kde jsou uvedené chyby, kterých se dopustil. Pokud je přesvědčen, že je zkušebním komisařem záměrně a neoprávněně poškozován, může podat stížnost na Ministerstvo dopravy, odbor 160. Na monitorování zkoušky pomocí kamery s nahrávkou obrazu a zvuku, by se musel domluvit s učitelem autoškoly a zkušebním komisařem.

 
 


Dobrý den, seznam "prohřešků" neexistuje. Způsob provádění závěrečných zkoušek a hlavně seznam úkonů a dovedností, které má uchazeč o řidičské oprávnění zvládnout je popsán v Zákoně 247/2000 Sb. a v prováděcí vyhlášce 167/2002 Sb. Jak správně byl každý úkon proveden, případně co bylo provedeno špatně, je na posouzení zkušebního komisaře. Co zkušební komisař hodnotil jako chybné provedení, případně co bylo porušením pravidel silničního provozu je uvedeno v protokolu o zkoušce z praktické jízdy. Uchazeč po ukončení zkoušky je se zápisem seznámen a protokol podepisuje.

 
 


Dobrý den, o záznam o zkoušce si můžete zkušebního komisaře požádat. Není to tak, že by to automaticky dával zkušební komisař každému uchazeči.

 
 


Dobrý den, bez protokolu o závěrečné zkoušce nemůžeme posoudit závažnost Vašeho porušení a chyb při skládání zkoušky z praktické jízdy ani chyb ostatních žáků autoškoly.
Vzhledem k tomu, že Vás neznáme, nemůžeme posoudit ani Vaše nařčení zkušebního komisaře z rasismu.