termín opravné zkoušky a podmět k zahájení řízení o odebrání ŘP. při rozšíření

Reagovat
termín opravné zkoušky a podmět k zahájení řízení o odebrání ŘP. při rozšíření

Dobrý den,
Syn dělal závěrečné zkoušky ŘP rozšíření z B,T na C na střední odborné škole v rámci výuky. Neudělal testy o jeden bod, tím nezpochybňuji to, že se měl lépe připravit na zkoušku. Zkušební komisař mu dal hned nejbližší možný opravný termín po 5 pracovních dnech i přes to, že mu hned říkal že bude s reprezentací ČR mimo republiku. Po telefonickém rozhovoru i písemné žádosti jak MÚ tak autoškoly o změnu termínu si zkušební komisař stoji za svým tvrzením, že syn musí opravnou zkoušku udělat do 14 dnů od neúspěšné první zkoušky jinak zašle podmět k místně příslušnému ORP Jičín podmět k odebrání ŘP. V zákoně 361/2000 ani 247/2000 jsem nic podobného nenašel. Je možné takto postupovat ? Děkuji za odpověď.


Přílohy:


Reakce

Vážený tazateli,

tento popisovaný způsob není v souladu se zákonem. Žadatel, pokud neprospěje z některé dílčí části zkoušky, tak požádá autoškolu o opravný termín a ta následně nahlásí žadatele o zkoušku na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který přidělí do 15 dní termín. Komisař nemůže sám od sebe určit termín bez předchozí žádosti.

Co se týká podnětu místně příslušnému úřadu, tak zde tato možnost je. Pokud má zkušební komisař podezření na ztrátu odborné způsobilosti, pak se postupuje podle § 97 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění. Tam je proces podrobně popsán.

Avšak, komisař musí nejprve posoudit test a vyhodnotit, zda žadatel chyboval v otázkách, které souvisí s pozbytím odborné způsobilosti. Jestli nám sdělíte číslo tohoto testu, budeme schopni posoudit, zda měl zkušební komisař důvod k podání podnětu ke ztrátě odborné způsobilosti. A i tak se bude moci syn zúčastnit opravných zkoušek až do doby, než odbornou způsobilost ztratí.