Záverečné jízdy

Reagovat
Záverečné jízdy

Dobrý den,

je běžná praxe, že při závarečných jízdách jedete v jiném autě, než na které jste zvyklí a ještě k tomu s jiným instruktorem?


Děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko,
ve většině autoškol je taková praxe, že žadatel jede zkoušku se stejným vozidlem v doprovodu učitele, se kterým byl prováděn výcvik. Není však toto povinností. Jedinou povinností se zákona je, že žadatele doprovází ke zkoušce učitel autoškoly. Organizace určení učitele, nebo užitého vozidla je však v kompetenci provozovatele autoškoly. Fakt, že jste zvyklá na svého učitele, nemůže nic ovlivnit, jelikož učitel je při zkoušce výhradně jen poslední pojistkou k odvrácení nebezpečí, pokud tak neučiní žák. Učitel nesmí při zkoušce jakkoliv pomáhat, ani jen verbálně. V tomto případě tedy, jakoby ve vozidle ani nebyl. Co se týká změny užitého vozidla, bylo by seriózní od provozovatele autoškoly, aby Vás v několika minutách před zkouškou nechal ovládací prvky tzv. osahat, neboli seznámit s vozidlem. To, že je nutné přistavit ke zkoušce jiné, než zvyklé vozilo, může být zapříčiněno třeba náhlou poruchou původního vozu. Asi by Vám bylo nemilé, kdyby Vám provozovatel autoškoly oznámil, že Vaše zkouška se ruší, jelikož nemá k dispozici vozidlo, na které jste byla zvyklá. Je nutné přijmout fakt, že řádně připravený žadatel musí být schopen ovládat vozidlo jakéhokoli běžného provedení.