praktická zkouška - vyhodnocení

Reagovat
praktická zkouška - vyhodnocení

Dobrý den, moje partnerka po úspěšném testu absolvovala závěrečnou jízdu, přičemž jela 50 minut a na konci této jízdy ji zkušební komisař sdělil, že zkoušku neudělala, jelikož v průběhu jízdy (časově mezi 15-20 minut jízdy), během průjezdu kolem garáží v zóně 20 km/hod se dostatečně nerozhlédla směrem v pravo (rozhlédla se vlevo i v pravo, dle komisaře vpravo nedostatečně), čímž se dopustila nedání přednosti v jízdě (žádně auto v dohledu nebylo, tudiž nikoho neomezila ani neohrozila). Nic jiného ji vytknuto nebylo.

Otázka zní - Je toto důvod k neudělení ŘP? A pokud se během jízdy adept dopustí přestupku hodného k neudělení ŘP, není toto důvod k okamžitému přerušení jízdy? Jen doplním, že má partnerka střídala adeptku, která strávila v autě přesně 12 minut.

Další otázka - opravdu je v moci komisaře rozhodovat na základě subjektivní domněnky? Existuje vůbec nějaká možnost rozporovat takové tvrzení nebo je adept zcela v moci komisaře a pak tedy nezbývá než platit a platit a čekat na další a další termíny?

Existuje záznam o takové zkoušce? Má adept nárok na takový záznam? Nebo komisař prostě jen řekne, neudělal jste to a tím to celé končí?Reakce

Dobrý den, délka zkoušky z praktické jízdy je pro skupinu B nejméně 30 minut, přičemž může trvat i delší dobu v závislosti na předvedené jízdě žadatelem o řidičské oprávnění. Vaše vyobrazení situace, která měla být důvodem hodnocení neprospěla, je z pohledu Vaší partnerky. Bohužel neznáme veškeré okolnosti uvedené zkoušky z praktické jízdy a veškeré důvody, pro které zkušební komisař zkoušku z praktické jízdy vyhodnotil tak, že neprospěla. V takových situacích by významně pomohl kamerový záznam, který není povinný a v případě požadavku žadatele (Vaší partnerky) by s tímto musel souhlasit učitel autoškoly a zkušební komisař. Alespoň tedy z obecného pohledu.
Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládání vozidla. Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích se hodnotí stupněm "neprospěl" bez ohledu na to, zda zkušební komisař nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla. Tím může být právě i Vámi popsaná situace, kdy "nebyla dána přednost zprava" tím, že se nepodívala vpravo. Zejména u zkoušek z praktické jízdy je potřeba, aby žadatel o řidičské oprávnění prokázal zřetelným natočením hlavy, že ví o skutečnosti, že má dávat přednost zprava a doprava se skutečně podíval. Pokud toto neučiní, pak zkušební komisař nemůže vědět, že dotyčný ví o přednosti zprava a dostatečně se rozhlédl. Na tuto skutečnost upozorňují dopředu učitelé autoškoly a v rámci poučení před zahájením zkoušky z praktické jízdy rovněž zkušební komisař.
Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl". Tato situace by nastala například v okamžiku, kdy ve Vámi popsané situaci bylo zprava vozidlo, které by tak mělo přednost v jízdě.
Pokud zkouška z praktické jízdy netrvá u skupiny B minimálně 30 minut, přičemž byla hodnocena stupněm prospěl, pak je to porušení zákona.

Vaše partnerka po závěrečné zkoušce z praktické jízdy podepsala protokol o zkoušce, kde jsou uvedeny důvody, proč byla zkouška hodnocena stupněm neprospěla.

Videozáznam ze závěrečných zkoušek není povinný, takže pokud ve vozidle dané autoškoly není kamera, tak se není možné zpětně objektivně prověřit jak zkouška probíhala. Je třeba brát v úvahu, že ani videozáznam nemusí odhalit vše.
Na monitorování zkoušky pomocí kamery s nahrávkou obrazu a zvuku, by se musela domluvit s učitelem autoškoly a zkušebním komisařem.
Může si také stěžovat u nadřízeného příslušného komisaře, ale je nutné si uvědomit, že rozhodování o úspěšnosti u závěrečné zkoušky z praktické jízdy je subjektivní hodnocení příslušného zkušebního komisaře a velice těžko (zejména bez videozáznamu) se daná situace přezkoumává.