Doplňovací zkouška + Přechod do jiné autoškoly

Reagovat
Doplňovací zkouška + Přechod do jiné autoškoly

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na 2 dotazy:

1) doplňovací zkouška. Dcera by chtěla po splnění zákonných podmínek si rozšířit ŘO ze skupiny A1-A2. Dočetl jsem se, že nemusí absolvovat test z teorie, ale pouze praktickou jízdu s komisařem. Kolik činí správní poplatek úřadu, když tato zkouška je bez testu, činí oněch 700 Kč, anebo jen za jízdu 400 Kč ?

2) přechod do jiné autoškoly. V souvislosti s dotazem výše položím dotaz mého kamaráda, který u svého syna řeší přestup z jedné autoškoly do jiné (nespokojenost s výcvikem skupina "B"). Pokud si vyžádá všechny potřebné dokumenty od první autoškoly a dohodne se na přijetí k té druhé, musí si zajistit nový lékařský posudek ? Poté, pokud by odešel ještě v době výuky a výcviku k novému úřadu, je mi jasné, že bude hradit celý poplatek 700 Kč u komisaře. Jak to je, pokud by stihl úspěšně vykonat zkoušku z teorie - test u bývalého úřadu a u nového úřadu by vykonával pouze zkoušku z jízd? To by hradil pouze 400 Kč za jízdu, anebo rovněž jako za celou zkoušku opět 700 Kč?

Moc děkuji, SamekReakce

Vážený tazateli,
1. Nesmíte hledat ve výši poplatku za doplňovací zkoušku jakousi analogii s jinými druhy zkoušek, kde poplatek za opakovanou dílčí část je vyjádřen zákonem stanovenou výší, 400 jízda, 200 konstrukce a 100 pravidla. Vaše dcera nebude absolvovat opakovací část zkoušky, nýbrž doplňovací zkoušku. Zde je zákonem stanovena výše poplatku 700 Kč.

2. Při přechodu do jiné autoškoly vydá původní autoškola veškeré písemnosti jí žadatelem odevzdané, včetně posudku o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti ke dni odevzdání v autoškole nesmí být starší tří měsíců, což bylo určitě splněno. Potom přestup z jedné do jiné autoškoly, jelikož výuka a výcvik nebyly ukončeny (běží dál u jiné autoškoly na základě dokladu o částečně absolvované výuce a výcviku), nevyžaduje nové lékařské potvrzení.

3. Žadatel může přejít do jiné autoškoly z jakýchkoliv důvodů, které není povinen dokládat a to i v průběhu 6 zákonných měsíců pro vykonání opakovacích dílčích zkoušek po neúspěšné zkoušce. Jestli jsem dobře porozuměl Vašemu, dalo by se říci spekulativnímu dotazu, pak nechápu, proč by absolvoval za 700 Kč část zkoušky u jednoho a druhou část u druhého úřadu, když může absolvovat obě zkoušky najednou u téhož úřadu. Pokud přejde do autoškoly v působnosti jiného úřadu, po neúspěšných zkouškách, pak platí poplatek jen za opakovanou dílčí část zkoušky.

 
 


Vážený tazateli,
v prvním odstavci odpovědi máte vyjádřeny položky za jednotlivé dílčí části opakovacích zkoušek. Poslední odstavec odpovědi, zejména poslední věta vyjadřuje jasně, že kdekoliv kam přejdete za účelem vykonání opakovací zkoušky, hradíte jen poplatek za dílčí část zkoušky. V případě Vašeho dotazu za opakovanou zkoušku z jízdy jen 400 Kč.

 
 


Nebylo by dobré, aby se k tomu vyjádřil někdo, kdo má naprosto jasno v poplatcích, aby se to už nevracelo. A pokud si to každé ORP dělá jinak, tak by mělo dát MD jasné stanovisko.