Zkracování jízd

Reagovat
Zkracování jízd

Dobrý den,
jsem žákyní autoškoly a zatím jsem měla 3 jízdy. První jízda trvala 70 minut, druhá jízda trvala 60 minut a třetí jízda trvala 40 minut. Do mého průkazu mi instruktor vždycky zapíše do dvou políček datum - nikam neuvádí délku jízdy. Teď mám tedy zaplněno 6 políček (najeto 170 minut).

Na internetu jsem se dočetla, že jedna jízda by měla trvat 45 minut, případně se může zdvojnásobit na 90 minut (potom bych chápala vyplnění dvou políček za jednu jízdu).

Zkracuje mi instruktor jízdy? Jak to můžu řešit?

DěkujiReakce

Vážená tazatelko,
minimální počet hodin výcviku je zákonem stanoven u skupiny B na 28 hodin. Provozovatel autoškoly je povinen zajistit, aby vyučovací hodina trvala 45 minut, což ve Vašem případě nesplňuje a učitel autoškoly Vám zkracuje jízdy, čímž Vás okrádá. Vy jste si zaplatila za službu a tuto službu v dané ceně musíte v plném rozsahu obdržet. Upozorněte učitele autoškoly, že jedna vyučovací hodina musí trvat 45 minut (zápis do jednoho políčka), nebo 2x45 minut (zápis do dvou políček). Pokud by se situace s krácení vyučovací hodiny opakovala, odmítněte podepsat zápis v knize evidence o výcviku v řízení vozidla, kde Svým podpisem potvrzujete správnost zapsaných údajů bezprostředně po provedení tohoto výcviku a informujte vedení autoškoly. Jestliže nedojde k nápravě doporučujeme předčasně ukončit výuku a výcvik v autoškole pro neplnění zákonem stanovených podmínek, požádat o vydání potvrzení o doposud absolvované výuce a výcviku, o svoji žádost a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, a vrácení nevyčerpaného školného, a přejít k jinému provozovateli autoškoly ( https://www.autoskolsky-ombudsman.cz/prechod-do-jine-autoskoly.html).