Prodloužení termínu účasti na ZJ

Reagovat
Prodloužení termínu účasti na ZJ

Dobrý den,

Absolvoval jsem kurz na motocykly A. 28.9.2020 jsem úspěšně absolvoval test a od té doby mi byly zrušeny 3 termíny závěrečných jízd. Momentální situace nenasvědčuje možnosti brzkého konání ZJ. Prodloužil stát lhůtu na splnění ZJ od účasti na testu. Jak mám postupovaz, abych nemusel znovu platit celý kurz?

Děkuji za pomoc,
OMReakce

Vážený tazateli,
zákon pro úspěšné složení závěrečné zkoušky stanoví lhůtu 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Tu, jak píšete, jste zahájil 28. 9. 2020. I v době nouzového stavu šestiměsíční lhůta pro dokončení zkoušky z odborné způsobilosti běží, nicméně vzhledem k tomu, že jste první zkoušku zahájil ještě před vyhlášením nouzového stavu, šestiměsíční lhůta se prodlužuje o další dva měsíce. Prodloužení lhůty vychází z metodického usměrnění činnosti Ministerstva dopravy ze dne 2. 12. 2020, zn.: 543/2020-160-OST/1 („Postupy jednotlivých subjektů v oblasti agend řidičů při řešení problematiky způsobené COVID-19“).
Nutno však dodat, že k dnešnímu dni na základě usnesení vlády č. 241, ze dne 1. 3.2021 je s účinností od 2. 3. 2021 zakázáno konat zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění.