Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den, měla bych dozat ohledně praktické závěrečné jizdy. 14. října 2020 jsem dělala zkoušku z praktické části po úspěšně absolvováne písmene části zkoušky, jenže zkoušku jsem 4 nedala a musím ji teď dělat na popáté. Termín jsem dostala 10.3 2021 jenže je to zase zrušené, předtím to bylo také tak že můj počet možných opravných zkoušek na udělání autoškoly se zkrátila a končí mi nějak v půlce března tohoto roku. Tak se chci zeptat jestli se s tím dá něco dělat nebo jestli se lhůta na udělání autoškol prodlouží?Reakce

Vážená tazatelko,
z Vašeho dotazu není zřejmé, kdy jste absolvovala první zkoušku, která je zahájená testem. Pokud bychom vycházeli z toho, že jste absolvovala první zkoušku v říjnu 2020, tak se Vám započítává šestiměsíční lhůta pro dokončení zkoušek od prvního dne zahájení zkoušky. Tato lhůta za normálních podmínek by Vám měla vypršet v dubnu 2021. Vzhledem k celostátně určenému prodloužení lhůty pro vykonání zkoušky o další dva měsíce, Vám pak tato prodloužená možnost končí v červnu 2021. Protože ale usnesením vlády č. 114/2021 byla opětovně možnost provádění zkoušek od 2. 3. 2021 zrušena, lze předpokládat, že opět dojde k prodloužení lhůty pro vykonání zkoušky. V jakém rozsahu bude prodloužení lhůty stanoveno, nelze v tomto okamžiku předjímat. Doporučujeme k vykonání Vaší opakované zkoušky si pojistit písemným požadavkem u autoškoly, kterou jste navštěvovala další termín zkoušky. Provozovatel autoškoly je povinen do 15 dnů zažádat o termín zkoušky a to bez ohledu na současně probíhající zákaz výkonu zkoušek.