Prodloužení termínu závěrečné zkoušky

Reagovat
Prodloužení termínu závěrečné zkoušky

Dobrý den, chci se zeptat o kolik se prodlužuje ukončení kurzu autoškoly. První zkoušku jsem dělala 2.7.2020, kde jsem neuspěla při jízdách. Další jsem dělala 1.9.2020 bohužel ani ta se nepovedla a poslední jsem dělala 14.12.2020 také nic. Na všechny termíny jsem se musela sama připomenout. Když jsem se ozvala na konci ledna kdy můžu mít další opravny termín, bylo mi řečeno od provozovatele autoškoly, že jsem měla tři pokusy a dost a celý kurz mi propadl. Chci jít k jiné autoškole, ale prý už vypršel čas. DěkujiReakce

Vážená tazatelko,
aniž bych chtěl obhajovat autoškolu, ve které jste absolvovala výuku a výcvik, je tato povinna přihlásit žadatele k opakovaným zkouškám na základě jeho požadavku, který by měl být v písemné formě. Zde zřejmě autoškola nepochybila, pokud reagovala až na Vaše "připomenutí". Vyjádření provozovatele autoškoly o vyčerpání tří pokusů, není v souladu se zákonem. V současné době zákon neomezuje počet pokusů k vykonání zkoušky v průběhu zákonné lhůty. Ukončení kurzu, dle Vašeho dotazu se neprodlužuje. Prodlužuje se zákonná lhůta pro vykonání zkoušky, která je v základním určení šestiměsíční od prvního dne zahájení zkoušky. Tato lhůta za normálních podmínek, Vám měla vypršet dnem 2. 1. 2021. Vzhledem k celostátně určenému prodloužení lhůty pro vykonání zkoušky o další dva měsíce, Vám pak tato prodloužená možnost měla skončit 2. 3. 2021. Protože ale usnesením vlády byla opětovně možnost provádění zkoušek od 2. 3. 2021 zrušena, lze předpokládat, že opět dojde k prodloužení lhůty pro vykonání zkoušky. V jakém rozsahu bude prodloužení lhůty stanoveno, nelze v tomto okamžiku předjímat. Doporučuji Vaše právo k vykonání zkoušky pojistit písemným požadavkem u autoškoly, kterou jste navštěvovala. Provozovatel autoškoly je povinen do 15 dnů zažádat o termín zkoušky a to bez ohledu na současně probíhající zákaz výkonu zkoušek. Přestup k jiné autoškole bych za současných podmínek nedoporučoval.