Zkouška cizince

Reagovat
Zkouška cizince

Dobrý den,
kontaktuji vás na základě zkušenosti kamarádky - cizinky. Dokud úspěšně nesloží zkoušku, tak bych to nerad nějak konkrétně řešil, aby nepřilila oleje do ohně, proto zatím neuvádím jména ani ORP, ale rád bych se před pozdějším případným podáním stížnosti informoval o správnosti postupu.

Měla řádně dokončený a zdokumentovaný výcvik. V den konání zkoušky řádně uhradila poplatek, aby si záhy vyslechla komentáře typu "Cizinka jo? A to jako umí česky?", následně jí pak nebylo umožněno složit zkoušku, protože v pasu nemá uvedenou adresu (což pokud vím není součástí žádného pasu na světě), k tomu se snažila doložit dalšími doklady, například povolením k pobytu od MVČR, kde adresa uvedena je, ale ani to komisař neakceptoval. V závěru měl ještě komentář na to, že má adresu pobytu v jiném městě než ve kterém zkoušku dělala, ale to už byl stejně rozhodnutý ji zkoušku neumožnit. Poplatek za zkoušku nevrátil.

Chtěl bych se pro to zeptat, jaké jsou nutné doklady a jejich náležitosti (adresa) k provedení zkoušky a zda došlo k přímo k chybnému úřednímu postupu komisaře či se jedná o neznalost či nedbalost ze strany přípravy autoškoly, kde bych čekal, že bude kompetentní adepta na zkoušku připravit nejen znalostně a dovednostně, ale i administrativně. Sekundárně také, zda je problém, aby cizinec s pobytem vedeným v Praze absolvoval autoškolu a následně zkoušku v jiném městě.

Kamarádka hovoří plynně česky, pobývá zde čtyři roky a studuje VŠ. Pouze se tolik nevyzná v systému, proto jí s dotazem pomáhám.

Děkuji za váš čas a pomocReakce

Vezmeme to postupně:
Pokud jde o doklady, je třeba prokázat svoji totožnost. Občan ČR obvykle pomocí OP.
Nepíšete z jakého státu kamarádka je, zdali EU nebo třetí země.
Cizinci z třetích zemí musí mít nějaké vízum, kde adresa vždy je. Většinou mají nějakou kartičku. Dost se to mění a je těžké se v tom vyznat.
Cizinci z EU mívají potvrzení o přechodném pobytu občana EU. Ovšem mít ho v zásadě jako občan EU vůbec nemusí. To nemůže být v žádném případě překážkou pro to, aby někdo mohl být připuštěn ke zkoušce. Bydliště by asi měl nějak doložit, pokud nemá povinnost mít povolení k pobytu. Tzv. "obvyklé bydliště" bude prokazovat až u žádosti o udělení řidičského oprávnění. S Vámi zmiňovanou praxí se občas setkáváme.
Je úplně jedno, v jakém městě někdo dělá autoškolu. Neexistuej žádná vazba na místo pobytu.

Budete-li chtít se později bránit žalobou u soudu, je třeba mít vše dobře zdokumentované jak písemně, tak svědecky.

Pokud jde o nevhodné chování zkušebního komisaře, na to je možno podat stížnost podle § 175 správního řádu.