závěrečné jízdy

Reagovat
závěrečné jízdy

Dobrý den, moje dcera Emma složila koncem července 2020 úspěšně testy v autoškole. Jízdy na první pokus neudělala. Protože studuje v zahraničí, musela další pokus odložit až na prosinec. K dnešnímu dni se nám nepodařilo získat žádnou informaci o možnosti závěrečné jízdy absolvovat, ani autoškola nám žádnou informaci nedala, prý je situace nejasná a nic nevědí. Šestiměsíční termín na dokončení autoškoly, i po započtení doby lockdownu, zanedlouho uplyne, a přestože jsou autoškoly otevřené, není možné jí dokončit. Prosím o informaci, jak máme v této situaci postupovat.

děkuji ValeškováReakce

Vážená tazatelko,
pokud se blíží konec zákonné lhůty pro vykonání zkoušky (včetně jejího prodloužení o dobu trvání nouzového stavu), je třeba kontaktovat provozovatele autoškoly a žádat o přihlášení ke zkoušce. Stávající právní úprava (ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) říká: „Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce.“ Pokud ze strany autoškoly dochází k bezdůvodnému odkládání termínu opravné zkoušky, doporučujeme podat u provozovatele autoškoly písemnou žádost o přihlášení k opakované zkoušce, včetně prokazatelného doručení provozovateli autoškoly, aby se předešlo případným pozdějším nejasnostem či sporům. Provozovatel autoškoly je pak povinen do 15 dnů od doručení této žádosti Vás přihlásit na příslušném úřadu k opakované zkoušce. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vás zařadí k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce (viz ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.).
S tvrzením autoškoly, že je situace nejasná a nic nevědí, nelze souhlasit! Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění v současné době probíhají, byť někde v omezeném režimu.