prodleva v termínech zkoušek

Reagovat
prodleva v termínech zkoušek

Nezvládla jsem druhou zkoušku z jízd, měla jsem ji opakovat hned za týden, ale ochořel učitel a pak 6 týdnů úřad nezajistil komisaře..Takže tam byla 2měsíční prodleva,ne mou vinou.Nyní je zas nemocný komisař, takže opět nejsou termíny..Ztrácím tím hodně času a bojím se aby mi kvůli tomu celý výcvik nepropadl, neb mi zbývá málo času. Přijde mi to nespravedlivé a nevím kde a jak se odvolat.Jsem z toho dost zoufalá, neb mě to to stálo již hodně peněz za doplácení jízd.Reakce

Vážená tazatelko,
z textu Vašeho dotazu není zřejmé, kdy jste absolvovala teoretickou zkoušku testem, od jejíhož absolutoria se započítává šestiměsíční lhůta pro dokončení zkoušek. Proto Vám můžeme poskytnout informaci v obecné podobě.
Lze přepokládat, že v průběhu uvedené lhůty Vás zasáhlo období, kdy byla nařízena mimořádná opatření, díky kterým nebylo možno provozovat autoškolu a vykonávat zkoušky. Vaše lhůta bude prodloužena o dobu, po kterou tato opatření platila. Pokud příslušný úřad nevykonával zkoušky z objektivních důvodů (např. karanténa z důvodu výskytu nákazy Covid 19 na úřadu, nebo onemocnění zkušebního komisaře Covidem 19), musí příslušný úřad zohlednit i tyto mimořádné okolnosti a lhůtu přiměřeně, v souladu se správním řádem, prodloužit. V této souvislosti lze předpokládat, že Vám ( v případě pominutí lhůty 6 měsíců) bude zkušebním komisařem nebo pracovníkem registru řidičů, předložen k vyplnění formulář nazvaný "Žádost o prominutí zmeškání lhůty".
Jak již bylo u vedeno, je tato informace poskytována v obecné rovině z důvodu nedostatku informací. Pokud bychom měli k dispozici konkrétní data a informace o době trvání omezení ve výkonu zkoušek z důvodu karantény či nemoci zkušebního komisaře, byla by odpověď přesnější.