dotaz

Reagovat
dotaz

Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, co se stane, když nepodepíšu protokol o chybách u závěrečné praktické zkoušky? Má to vliv na další opravnou zkoušku, když nepodepíšu zmiňovaný protokol? Pokud za stejnou chybu komisař někomu zkoušku uzná a někomu ne, jak se mohu proti tomu bránit? Nemám žádný důkaz, takže je to tvrzení proti tvrzení. A když instruktor nemá výtku k jízdě a je na jeho názor brán zřetel případně vliv? Nebo to záleží pouze na komisaři?
Děkuji za odpověďReakce

Vážený tazateli,
danou problematiku upravuje ust. § 19 odst. 5 vyhl. č. 167/2002 Sb. Jednou z náležitostí záznamu o zkoušce z praktické jízdy je i podpis žadatele o řidičské oprávnění. V případě, že žadatel o řidičské oprávnění odmítne záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, podepíše záznam o zkoušce z praktické jízdy učitel autoškoly. Skutečnost, že záznam o zkoušce z praktické jízdy nepodepíšete, nemá na další opravnou zkoušku vliv.
Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítíte se poškozen, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, pak se můžete se svou námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, proto je dobré vše důkladně zvážit.