Zkušební komisaři

Reagovat
Zkušební komisaři

Dobrý den,
problémem mého zletilého dítěte, a jak jsem zjistila i značného počtu dalších žáků, kteří mají v úmyslu získat řidičské oprávnění sk. B v Liberci, jsou zkušební komisaři působící na odboru dopravy Magistrátu města Liberce, pan Milan Čtrnáct a paní Bc. Martina Vojtěchová. Je všeobecně mezi žáky i provozovateli autoškol v Liberci dlouhodobě známo, a toto bylo potvrzeno i úřednicí odboru dopravy Magistrátu, že není nikterak výjimečné, že žák autoškoly uspěje u těchto komisařů, kteří jsou i lidsky velmi nepříjemní, u praktické zkoušky odborné způsobilosti až při šestém či sedmém, popřípadě ještě pozdějším opravném pokusu. Nemusím připomínat, že každý opravný termín je potřeba také zaplatit částkou 400 Kč, před každým opravným termínem je potřeba zaplatit další kondiční jízdu a taktéž zaplatit za přistavení automobilu. Celkem tak jeden takový pokus vyjde cca na 1 200 Kč. Jako důvod k neuspění u zkoušky postačuje, že z opatrnosti mírně zpomalíte před kruhovým objezdem, kde zrovna neprojíždí žádné auto, protože tím údajně přerušíte plynulost jízdy, nebo vjedete kolem auta na bílou čáru v místě, kde pro závěje sněhu není jiná možnost, nebo ve tmě a dešti na neosvětlené polní komunikaci neodbočíte, prostě jen proto, že za takových podmínek odbočku nemůžete v neznámých místech včas vidět, nebo neotáčíte dostatečně hlavou při náhledu do bočních zrcátek, nebo při nájezdu na rychlostní komunikaci zapnete blinkr asi o dvě vteřiny dříve, než jste dle komisaře měl, protože údajně můžete znejistět další řidiče, ačkoliv v místě není možnost jiného manévru, apod. Od mnoha dalších osob, které zkoušky absolvovaly, pak vím, že zatímco jeden žák při stejném termínu málem nabourá do vrat a přejede bílou čáru a zkoušku udělá, druhý je se zástupným důvodem vyhozen. Nechce se mi věřit, že taková praxe je v pořádku nebo, že by právě v Liberci žili tak neschopní potencionální řidiči. Jak se však bránit? Pokud bychom si stěžovali, třeba i u nadřízeného zaměstnance, riskujeme, že do půl roku dítě neuspěje vůbec a bude muset absolvovat celou autoškolu znovu. Z teoretické části mělo plný počet bodů. Provozovatelé autoškol, ač o praxi vědí, si také nechtějí dělat zle. Mají zkušební komisaři skutečně takovou neomezenou moc? Je taková praxe běžná i v jiných městech? Jsou zkušební komisaři v Liberci nějak finančně zainteresováni na počtu zkoušejících osob nebo počtu provedených zkušebních jízd? Děkuji, pokud se budete mým podnětem zabývat či mi alespoň sdělíte svůj názor.Reakce

Vážená tazatelko, či vážený tazateli,

abychom mohli objektivně vyhodnotit znalosti, dovednosti a chování žadatele o řidičské oprávnění při zkoušce z praktické jízdy v kontextu s hodnocením zkušebního komisaře, potřebovali bychom konkrétnější informace ke zkoušce. Žadatel o řidičské oprávnění je bezprostředně po zkoušce z praktické jízdy vyhodnocen a v případě neúspěchu, seznámí zkušební komisař žadatele chybami, nedostatky a případnými přestupky, kterých se dopustil. Po odůvodnění hodnocení stupněm neprospěl, žadatel podepisuje záznam o průběhu zkoušky, jehož obsahem je předmětné hodnocení. Žadatel jej buď podepíše, jako potvrzení že byl s odůvodněním hodnocení seznámen, nebo jej podepíše s výhradami k hodnocení a písemně vyjádří svůj názor, případně jej odmítne podepsat. V takovém případě potvrzuje seznámení s výsledkem zkoušky přítomný učitel ve vozidle.
Pro relevantní posouzení hodnocení Vaší zájmové osoby by bylo vhodné, aby si tato osoba vyžádala kopii záznamu o průběhu zkoušky a ten nám zaslala k posouzení a sama jako přímá účastnice popsala průběh zkoušky z jejího pohledu.
K objektivnímu hodnocení není možné vycházet pouze ze zprostředkovaných informací z doslechu od anonymních žadatelů. Ačkoliv Autoškolský ombudsman není správním orgánem, ve svých výstupech respektuje zásady materiální pravdy.
Jak v úvodu uvádíte, je Vaše zájmová osoba zletilá, tedy lze předpokládat i způsobilá k právním úkonům. Pokud má výhrady k jednání a chování zkušebního komisaře, nechť svoji stížnost, jakožto přímý účastník, adresuje tajemníkovi úřadu, který je přímým nadřízeným zkušebního komisaře a který se, na základě zákonného zmocnění, bude stížností zabývat. Pokud má uvedená osoba výhrady vůči vedení zkoušky, jejího hodnocení a výsledku zkoušky, nechť stížnost adresuje Ministerstvu dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři a jako takový má výhradní právo přezkoumat jeho hodnocení a komparovat jej s výpovědí stěžovatele. Má-li důvodné podezření na zneužití pravomoci úřední osoby může se obrátit na orgány činné v trestním řízení.
Pokud má dotčená osoba antipatii vůči osobám Libereckých zkušebních komisařů, naskýtá se možnost přestoupit k jinému provozovateli autoškoly, za účelem doplňovacího výcviku, do územní působnosti jiného úřadu, kde zkoušku bude vykonávat s jiným zkušebním komisařem. Vždy však žadatel musí prokázat zákonem požadované znalosti, dovednosti a chování. S obsahem a rozsahem zkoušek se můžete seznámit na stránkách Autoškolského ombudsmana. Dlužno doplnit, že zkouška z praktické jízdy je vskutku náročná, avšak u dostatečně připraveného žadatele, proveditelná.