dotaz

Reagovat
dotaz

Dobrý den.
Můj syn již 2x neuspěl u jízdy v autoškole. Vždy to byly malichernosti. U obou jízd měl stejného komisaře. Chtěla bych se zeptat, zda si může zažádat o jiného komisaře?
Děkuji.Reakce

Vážená tazatelko,
Váš dotaz je příliš strohý na to, abychom z něj mohli dedukovat průběh zkoušek z praktické jízdy a zejména znalosti, dovednosti a chování, posuzované zkušebním komisařem, tedy toho jednání, které ve svém dotazu označujete slovem "malichernosti". Proto by bylo vhodné důvody neúspěchu žadatele blíže upřesnit.
Pokud příslušná obec disponuje více než jedním komisařem, je samozřejmě možné požádat nadřízeného zkušebních komisařů o jiného komisaře. Tato žádost však musí být odůvodněná. Abychom mohli posoudit její šanci na úspěch, či zda důvody neúspěchu žadatele u zkoušky byly relevantní či nikoliv, potřebujeme znát bližší informace k hodnocení a zejména odůvodnění neúspěchu Vašeho syna.