Přítomnost další osoby (rodiče) u praktické jízdy

Reagovat
Přítomnost další osoby (rodiče) u praktické jízdy

Je možné a pokud ano jakým způsobem být přítomen praktické jízdy žáka u zkoušky? Dcera má za sebou už 2x zkušenost, že v průběhu zkoušky zvesela komisař a instruktor společně komunikují, komisař neúměrně natahuje jízdu až pokud žák neudělá chybu (Poslední jízda dcery trvala hodinu a deset minut v nejsilnějším dopravním provozu!).
Mám dojem, že přítomnost další osoby v automobilu u zkoušek vše vyřeší!
Děkuji předem za informaci.
S pozdravem
JurczkováReakce

Vážená tazatelko,

ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, je při zkoušce z praktické jízdy ve vozidle přítomen žadatel o řidičské oprávnění, který skládá zkoušku, učitel výcviku (zpravidla ten, který žadatele připravoval), zkušební komisař, osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru a v odůvodněných případech tlumočník. Jiné osoby ve výcvikovém vozidle při provádění zkoušky z praktické jízdy, předmětná právní úprava nepřipouští.
Totéž ustanovení říká, že zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20 minut, pokud má být řidičské oprávnění uděleno pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, B+E nebo T, a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny vozidel. Přestože jsou tyto časy uvedeny jako minimální, Vámi uváděná doba zkoušky (hodinu a deset minut) je přinejmenším nestandardní.