dotaz

Reagovat
dotaz

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na koho se obrátit, když jsem přesvědčena, že přímí kontrolní úřad a zkušební komisaři, jsou jedna ruka a pokud bych si stěžovala, tak to není k ničemu. Tento kontrolní úřad je podjatý. Můžete mi prosím napsat jaká je jednotlivá posloupnost nadřízených těchto dvou orgánů.Reakce

Vážená tazatelko,
Váš dotaz by bylo třeba více upřesnit, neboť z něj není zřejmé v jaké věci by měla být stížnost směřována.
Jedná-li se o chování a vystupování zkušebního komisaře, jakožto úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, můžete stížnost směřovat k tajemníkovi úřadu, nebo k nadřízenému orgánu, kterým je krajský úřad příslušného kraje.
Jedná-li se o stížnost na vedení samotné zkoušky a její hodnocení, je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři příslušné Ministerstvo dopravy.
Pokud by se jednalo o podezření na protiprávní jednání mající znaky korupčního jednání či podobné trestné činnosti, pak jsou v této věci příslušné orgány činné v trestním řízení (policie ČR, Státní zastupitelství...)