Učitel výcviku na motocyklu doprovází při samostatné jízdě více žáků

Reagovat
Učitel výcviku na motocyklu doprovází při samostatné jízdě více žáků

Dobrý den, rád bych znal Vaše stanovisko na doprovázení více žadatelů skupiny A při samostatné jízdě na motocyklu. Setkal jsem se s takovou situací v praxi a nepovažuji to za korektní ani bezpečné....Reakce

Dle našeho názoru se nejedná o korektní postup učitele praktického výcviku. Učitel praktického výcviku se nemůže plnohodnotně věnovat jednotlivému žadateli a realizuje tento způsob na úkor kvality a hlavně kvůli vidině větší efektivity a i většího svého zisku. Rozhodně apelujeme na jednotlivé učitele výcviku skupiny A i uchazeče aby tento styl výuky nepoužívali protože hrozí výrazně vyšší riziko dopravní nehody i kolize se zákonem 247/2000 Sb.

Historicky se aplikoval vždy přístup učitele k žadateli 1:1 (výjimkou byla speciální cvičiště a trenažery, kde nehrozilo nebezpečí) Aktuální citace příslušných paragrafů zákona:

§ 29

(2) Na autocvičišti vybaveném radiopovelovým zařízením, které umožňuje učiteli výcviku ze stanoviště mimo vozidlo dávat žadatelům o řidičské oprávnění ve vozidlech akustické povely a zastavit vozidlo, může učitel výcviku z tohoto stanoviště řídit výcvik nejvýše tří vozidel najednou. Jestliže radiopovelové zařízení umožňuje učiteli výcviku dávat pouze akustické pokyny bez možnosti zastavit vozidlo, může ze stanoviště mimo vozidlo řídit nejvýše dvě výcviková vozidla najednou. V takovémto případě nemusí být motocykl vybaven druhým řízením a dvojím ovládáním provozní brzdy a spojky. Radiopovelové zařízení může být použito pouze na autocvičišti.

§ 29a

Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.

Zákon č.247/2000 Sb. v platném znění je veřejnoprávní normou, která nám určuje postupy při výuce a výcviku, které jsme povinni dodržovat. Pokud je v zákonu něco zcela jednoznačně uvedeno, potom se od toho nelze odchýlit.
V § 29 odst. je popsán výcvik na autocvičišti. Píše se tam o žadatelích v množném čísle a upravují se závazně podmínky, za jejichž splnění lze ze stanoviště řídit provoz dvou nebo za další podmínky tří vozidel najednou.
§ 29a upravuje výcvik na motocyklu s doprovodným vozidlem. Zde se píše o žadateli pouze v jednotném čísle. Logickým výkladem a v souvislosti s předchozím paragrafem je zřejmé, že zákonodrárce umožnil tento druh výcviku pouze ze podmínky, že je doprovázen pouze jeden žadatel. Jinak by podobně jako v § 29 byly stanoveny přesné podmínky, umožňující doprovod více žadatelů.
Důvodem je zcela evidentně bezpečnost provozu při výcviku.