Skupina T - testy

Reagovat
Skupina T - testy

Dobrý den, přemýšlím o rozšíření řidičského oprávnění o skupinu T, ale nikde jsem nenašel zkušební testy pro tuto skupinu. Proto se ptám, z jakých skupin se dělají závěrečné zkoušky pro skupinu T.Reakce

Vážený tazateli,
máte pravdu, že na internetových stránkách https://etesty2.mdcr.cz není cvičná zkouška pro skupinu řidičského oprávnění T. Nicméně v případě skládání závěrečné zkoušky za účelem získání řidičského oprávnění skupiny T Vám bude při zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vygenerován test na skupinu T.

Testové otázky se v aplikaci eTesty generují pro každý test náhodně, tedy i pro pro skupinu řidičského oprávnění T, do níž jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Test Vám bude vygenerován (stejně jako u dalších skupin řidičských oprávnění) ze všech tematických okruhů, tedy ze zákona č. 361/2000 Sb. – pojmy, povinnosti, jízda vozidly, ostatní ustanovení, z dopravních značek, řešení dopravních situací, zásad bezpečné jízdy, souvisejících předpisů, podmínek provozu vozidel a zdravotnické přípravy.

Pro úspěšné složení zkoušky doporučujeme prostudovat všechny tematické okruhy, neboť při studiu formou generování jednotlivých cvičných testů může dojít k situaci, že některé otázky Vám nebudou vůbec vygenerovány a setkáte se s nimi až při závěrečné zkoušce.