Zkušky

Reagovat
Zkušky

Dobrý den, pomocí emailu jsem Vás kontaktovala už o víkendu, nyní už mi došla trpělivost. Proto se obracím na Vás s žádostí o pomoc. S přítelem jsme začali na začátku roku dělat výcvik na řidičské oprávnění na skupinu B. V březnu tohoto roku jsme měli polovinu jízd odjetých, poté se autoškoly kvůli covid19 zavřeli. Po otevření autoškol jsme jízdy dodělali a dne 20. 7. 2020 jsme měli první zkoušku, u které jsme prošli v testech, v jízdách bohužel ne. Poté jsme museli čekat až do 10. 9. 2020, kdy byla první opravná jízda, u které jsme opět neuspěli. Nyní čekáme na další termín, který ovšem nepřichází.
Od známých, kteří v jízdách neuspěli víme, že mívali opravné zkoušky i 2x do měsíce. My jsme sotva stihli jednu. Pokud vím, tak nám od první neúspěšné zkoušky běží termín 6 měsíců, kdy musíme autoškolu absolvovat, pro nás to znamená do prosince. Je pomalu konec října, času už moc nemáme.
Ještě v pondělí jsem komunikovala s paní majitelkou, která mi doporučila si stěžovat na odboru dopravy. Mluvila o tom, že si na termíny opravných zkoušek stěžuje pokaždé (že nejsou), ale komisaři a ani jejich nadžízení s tím nic nedělají - prý na ně není čas. Na odbor jsem volala a dočkala jsem se reakce, že majítelé autoškoly určitě měli pro nás více zkoušek, pouze mi na to řekli, ale že mám poslat email s dotazem, že se to prověří. Mé otázky nebyly odpovězeny. Došla mi pouze odpověď, že si máme s majiteli domluvit termín zkoušky a oni nám vyhoví. Na moji odpověď, že termíny přece určují komisaři, a že si nemohu jen tak určit termín zkoušky a všichni se mi podřídí, mi došla odpověď, že se mi nikdo podřizovat nebude, a že stejně se autoškoly zavřely. Jsem z celé situace zoufalá a nevím, co dál. Jak jsem psala výše, dnes se opět zavřely autoškoly. Chci se touto formou zeptat, jestli se nám prodlouží datum termínu, do kdy máme zkoušky absolvovat. Dále bych Vás chtěla požádat, zda byste celou tuto situaci neprověřil. Na sociálních sítí jsem sama viděla reakci ostatních žáků, že čekají na zkoušky už 3 měsíc a žádné nejsou (a jsou u jiné autoškoly, než my). Už doopravdy nevím, co dál. Pokud by bylo potřeba, zašlu Vám i emali od pracovníků odboru. Děkuji Vám předem za prověření a zpětnou vazbou, co mám nyní v mé situaci dělat.

Přeji hezký den.

BenešováReakce

Vážená tazatelko,
pokud jste u zkoušky neprospěla, opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce Vás u obecního úřadu obce s rozšířenou působností přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne doručení Vaší žádosti o přihlášení k opakované zkoušce (tu je třeba podat písemně, včetně prokazatelného doručení provozovateli autoškoly, aby se předešlo případným pozdějším nejasnostem či sporům). Příslušný obecní úřad je pak povinen Vás zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku můžete jít nejdříve již šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Nevíme, jak je to ve Vašem případě, ale existují i obecní úřady, kde je systém zkoušek prováděn formou měsíčního plánování zkoušek, kdy je na provozovateli autoškoly, aby Vás zařadil k nejbližšímu naplánovanému termínu, a to hlavně proto, abyste s odstupem času neztrácela získané znalosti a dovednosti. Pokud ze strany autoškoly došlo k porušení zákonné lhůty (dle zákona č. 247/2000 Sb.), můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází. Pokud není zákonná patnáctidenní lhůta dodržena ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je třeba se obrátit na vedení obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. vedoucího odboru či tajemníka) a požádat o vysvětlení a případné zjednání nápravy. Pokud ke zjednání nápravy nedojde, můžete se obrátit na nadřízený krajský úřad s žádostí o učinění opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu. Krajský úřad celou záležitost prověří (k tomuto Autoškolský ombudsman není příslušný) a o výsledku Vás bude informovat. Vzhledem k tomu, že Vámi zvolená komunikace s obecním úřadem (telefonicky a emailem) nevedla k žádnému uspokojivému výsledku, doporučujeme komunikaci výhradně písemnou formou a podání učinit osobně na podatelně příslušného úřadu, popř. odeslání doporučeně, datovou schránkou, či emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
Co se týká současného nouzového stavu a mimořádných opatření, je činnost autoškol (včetně výkonu zkoušek) pozastavena. Obnovení činnosti autoškol lze očekávat nejdříve po zrušení omezujících opatření, přičemž všem žadatelům, kterým byly zkoušky přerušeny, se budou všechny stanovené lhůty prodlužovat nejméně o dobu, po kterou platila mimořádná opatření, tj. byla pozastavena činnost autoškol.