Provedení zvukového a obrazového záznamu během praktické zkoušky

Reagovat
Provedení zvukového a obrazového záznamu během praktické zkoušky

Dobry den, chci se dotázat, zda je možné po předchozím upozornění zkušebního komisaře a před zahájením praktické zkoušky, provádět nahrávání této zkoušky na technické zařízení (mobilní telefon). Má dcera neuspěla u praktické zkoušky osobního automobilu. Je přesvědčena, že neudělala žádný přestupek. Její instruktor jí sdělil, že on sám by jízdu ohodnotil jako prospěla, ale ani on ani dcera rozhodnutí komisaře nerozporovala z důvodu, že o zkušebním komisaři je známo, že má velké procento neúspěšných žadatelů, a kdy jí ještě před zahájením zkoušky bylo sděleno aby se nehádala, že to tzv. nemá cenu a že komisař má neomezenou moc. Ani majitel a instruktor autoškoly, nejsou schopni odhalit, podle čeho zkušební komisař tak často vyhazuje od zkoušek. Mezi majiteli autoškol, je tento komisař znám. Pokud vím, byly na něj podávány stížnosti, avšak nevím zda oficiální, nebo jen popřípadě ústně na městském odboru dopravy. Já sama nechci rozporovat zda měla dcera zkoušku udělat nebo zda ne. Je jasné, že pro to nejsou žádné důkazy a v případě stížnosti je to tvrzení proti tvrzení. Proto považuji za adekvátní, aby byla druhá praktická zkouška nahrávána, ale nevím, zda je toto možné.
Po přečtení vašeho webu jsem usoudila, že dochází velmi často k rozporu mezi žáky a zkušebními komisaři, nebo i mezi žáky a autoškolou. Není již na čase v dnešní technické době, aby vaše asociace navrhla zapracování do zákonu o autoškolách a provádění zkoušek, že do každého vozidla autoškoly musí být nainstalována kamera a musí se každá hodina autoškoly nahrávat, ale hlavně musí se nahrávat praktická zkouška. Zde by rozhodně došlo k tomu, že pokud by žák nesouhlasil s rozhodnutím komisaře, mohl by požadovat o shlédnutí záznamu praktické zkoušky a o zhodnocení této zkoušky jiným zkušebním komisařem. Rozhodně by došlo k určitému posunu v tom, že zkušební komisaři nemají nad sebou žádnou kontrolu a určitě by nezneužívali svou moc, tak jak je to nyní. Přeci jenom když je o mé práci prováděn záznam, nemohu si jen tak rozhodovat, podle nálady. To že si mohu jako žák stěžovat na Ministerstvo dopravy je opravdu výsměch spravedlnosti. Nemám jako žák vůbec nic v ruce, pouze mé tvrzení proti tvrzení komisaře a rozhodně to je cesta na dlouhou dobu s velmi nejistým výsledkem. Děkuji za odpověď.Reakce

Vážená paní,

k první části Vašeho dotazu sdělujeme, že jeho relevantním adresátem je Úřad na ochranu osobních údajů, kam byste jej měla směřovat. Pravděpodobně by pořízení záznamu ze zkoušky neměl být zásadní problém, ovšem za podmínek, které uvedený úřad stanoví, tedy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. V jednom případě tento úřad používání obrazového a zvukového záznamového zařízení pro účely zkoušky z odborné způsobilosti již povolil jednomu učiteli autoškoly a to již před 10 roky v Jihlavě. Zajímavostí na celé události bylo následné zjištění, že zkušební komisaři hodnotili zkoušky objektivně, avšak absolventi zkoušky byli nedostatečně připravení, byť jim pan učitel tvrdil, že jezdí bezchybně.
K druhé části Vašeho dotazu sdělujeme, že návrh na monitoring zkoušky z praktické jízdy a monitoring výcviku byl předkládán již v roce 2012 v podobě návrhu věcného záměru nového "Autoškolského" zákona, přičemž úřad na ochranu osobních údajů, po projednání smyslu a účelu navrhované úpravy , vydal souhlasné stanovisko. Z důvodu častých politických změn však k realizaci nedošlo a v současné době podobný vládní návrh předložen nebyl.
Doporučujeme Váš návrh adresovat Ministerstvu dopravy, odboru agend řidičů, který je gestorem dané problematiky a přípravu podkladů a podnětů k legislativním změnám v oblasti autoškolství, má přímo v gesci. Při možnosti monitoringu zkoušky by bylo možné realizovat jakýsi opravný prostředek pro nespokojeného žadatele možností přezkumu zkoušky na základě stížnosti žadatele.
Autoškolský ombudsman nemůže než účel a smysl Vašeho záměru podpořit. Nedisponuje však pravomocí předkládání návrhu legislativních změn.