Zkoušky až po 3 měsících

Reagovat
Zkoušky až po 3 měsících

Dobrý den, výcvik jsem ukončila 8.10 a nyní čekám na termín, ale včera mi bylo řečeno, že pokud ho dostanu v prosinci, budu ještě ráda. Nedovedu si představit 3 měsíce neřídit a pak to napoprvé zvládnout, nehledě na to, že co kdybych na další pokus čekala znovu 3 měsíce a nestihla tak lhůtu 6 měsíců? Lze se někde odvolat, když jsem dostala termín až takto pozdě a ne v zákoně daných 15 dnech? Autoškola mi navrhla vypovězení členství a zapsání se na zkoušku v okolí Prahy nebo jinde, ale je to vůbec možné bez nějakých velkých poplatků? Jsem opravdu zoufalá, výcvik jsem měla dokonce zrychlený a touto dobou už jsem měla mít řidičák...



Reakce

Vážená tazatelko,

pokud byl Váš výcvik ukončen 8.10.2020 měl Vás provozovatel autoškoly nejpozději do 23. 10. 2020 přihlásit ke zkoušce. Pokud tak učinil, příslušný úřad, ve smyslu platné právní úpravy, by Vás zařadil nejpozději do 9.11. 2020 ke zkoušce. Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádným opatřením jsou momentálně činnost autoškol a výkon zkoušek pozastaveny a lze očekávat i prodloužení nouzového stavu. Zkoušky tedy budou mocí být vykonávány nejdříve po rozvolnění některých opatření, o čemž rozhoduje Vláda ČR. V tomto případě se všem žadatelům, kteří mají přerušeny zkoušky nebo ukončený výcvik, všechny stanovené lhůty budou prodlužovat nejméně o dobu, po kterou budou mimořádná opatření trvat. O těchto skutečnostech budete informována provozovatelem autoškoly a další informace získáte prostřednictvím médií. V současné době nemá přechod k jinému provozovateli do územní působnosti některého ze sousedních úřadů obce s rozšířenou působností, žádný význam.
Pro Vás je důležité zjistit, zda jste ve stanovené lhůtě byla provozovatelem autoškoly přihlášena ke zkoušce či nikoliv. O těchto záležitostech je nejvhodnější jednat s provozovatelem autoškoly, nikoliv s učitelem výcviku, pokud sám není provozovatelem autoškoly.
Co se týče Vašich znalostí a dovedností zejména v oblasti praktických jízd a ovládání vozidla, můžete ještě před zkouškou absolvovat doplňovací výuku a výcvik, neboť tu lze aplikovat právě ve Vašem případě, neboť základní výuku a výcvik máte již ukončenou a řidičské oprávnění Vám dosud nebylo uděleno. Tímto druhem výcviku budete zdokonalovat svoje dovednosti v řízení, což může jen pozitivně přispět k úspěšnému zvládnutí zkoušky.