Termín zkoušek

Reagovat
Termín zkoušek

Dobrý den, chtěla bych se informovat jestli je v pořádku že autoškolu jsem ukončila 24.9 jsem a hned druhý den jsme absolvovala testy těmi jsem prošla a nyní mám čekat až do 20.10 na zkoušky z jízdy mám obavy že jak nebudu dlouho skoro měsíc řídit tak pak už budu nejistá a budu se bát opět řídit . Je toto obvyklá čekací doba ? Děkuji za odpověďReakce

Dobrý den, ano tento způsob rozhodně není adekvátní v přípravě nových žadatelů o ŘP a komplikuje tak proces kvalitní přípravy nového řidiče.
Aktuálně se opravdu setkáváme s hrubým nedodržováním zákona ze strany některých ORP.

Níže připomínáme ustanovení zákona 247/2000 Sb.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.

Jestliže nejsou zkoušky provedeny v jeden den, zařadí OÚ ORP žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení.

Aktuální situace s COVID 19 sice komplikuje spoustu podnikatelských činností, ale neměla by se dle našeho názoru projevit na kvalitně nových začínajících řidičů. Je třeba důsledně vyžadovat od ORP dodržování zákona 247/2000 Sb.