chování instruktora

Reagovat
chování instruktora

Dobrý den,rád bych se zeptal zda existuje nějaký předpis pro instruktory ohledně jeho chování při výuce. Jde mi zejména o telefonování během jízdy. Jde o hovory v řádech desítek minut(i třeba půl hodiny).
Myslím že učitel autoškoly by měl jít příkladem budoucích řidičů. Také ale vím, že lze těžko používat pojem učitel,neboť s pedagogickou průpravou natož vzděláním se většina instruktorů zřejmě nesetkala. Vím,že mohu jednat přímo z autoškolou,případně ji vyměnit,ale zajímá mě to i z hlediska zákona. Myslím,že ustanovení v zákoně o tomto by být mělo. Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený pane, trochu ve Vašem dotazu znevažujete velice náročnou a zodpovědnou práci učitelů autoškol a jejich odbornost a vzdělání. Celkem hodně mladších učitelů autoškol má vysokoškolské vzdělání, sice ne s pedagogickým, ale spíš strojním nebo automobilním zaměřením. Mnoho těch starších má sice třeba jen střední vzdělání, ale mají pedagogické minimum. Pojem učitel je dán přímo zákonem č. 247/2000 Sb. a vyhl. č. 167/2002 Sb., tedy "učitel výuky a výcviku", který musí projít základním školením, jehož nedílnou součástí jsou "Zásady pedagogiky a rétoriky".
K Vašemu dotazu, zákon ohledně telefonování upravuje pouze chování řidiče, což není učitel autoškoly. Z Vaše dotazu není patrné, jestli Vám vadí, že se Vám učitel při telefonování plně nevěnuje, nebo zda to odvádí Vaši pozornost od řízení. Určitě by to šlo vyřešit domluvou s vašim učitelem, že omezí užívání telefonu na nezbytné minimum. Ale zakázat to zákonem asi není nutné a asi ani proveditelné. Možná by bylo na místě zeptat se, jak si domlouváte jízdy. Pokud telefonem v běžné pracovní době učitele, tak s největší pravděpodobností řídí jiný uchazeč, kterého Váš telefonát možná také obtěžuje.

 
 


Vážený pane, pokud situace s vašim učitelem byla taková jak popisujete, tak jste měl neprodleně informovat vedení autoškoly. Důvod, že učitel autoškoly při výuce praktické jízdy přijme hovor, to jsem už jsem vysvětloval. Jestliže ale telefonuje většinu vyučovacího času a řeší soukromé záležitosti, to určitě není v pořádku a měl by to vědět jeho zaměstnavatel. Pokud by ani vedení autoškoly nezjednalo nápravu, pak je možné obrátit se ORP pod který příslušná autoškola spadá, nebo na odbor dopravy příslušného krajského úřadu se stížností. Všichni chceme, aby učitelé autoškoly odváděli kvalitní práci.