Motocykl - zkouška

Reagovat
Motocykl - zkouška

Dobrý den,
rád bych znal Váš názor na následující otázky.

Může žák provádět zkoušku na motocykl v botaskách? Žáci nebyli kvůli obuvi připuštěni k závěrečné zkoušce, jelikož botasky nezakrývají celý kotník.

Žák u závěrečné zkoušky při brždění na motocyklu uvedl zadní kolo do smyku. Motorku udržel, nespadl, přesto byl hodnocen stupněm neprospěl, že se takto brzdit nesmí.

Předem Vám děkuji za vyjádření k této problematice.Reakce

Vážený tazateli,

žadatel, kterého provozovatel autoškoly předvede ke zkoušce z praktické jízdy na motocyklu musí mít ochrannou motocyklistickou výstroj včetně rukavic, bot a oblečení, a při jízdě řádně upevněnou ochrannou přilbu. Upravení ochranné motocyklistické výstroje je součástí zkoušky podle § 19 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb. "Botasky", jak popisujete, nepochybně nejsou ochrannou motocyklistickou výstrojí. Nad rámec uvedeného je třeba zohlednit, že zkušební komisař do určité míry zodpovídá za žadatele a v případě dopravní nehody, kdy by došlo ke zranění vlivem nesprávně obuvi, by bylo k tíži zkušebnímu komisaři, že svolil, potažmo vedl jízdu na motocyklu řízeném osobou bez předepsané ochranné výstroje.
Dlužno doplnit, že základní chybu lze spatřovat již při přípravě žadatele v rámci výuky a výcviku. Zodpovědný provozovatel autoškoly nerealizuje praktický výcvik do doby, dokud žadatel nemá potřebnou minimální ochrannou výstroj, neboť za něj nese plnou zodpovědnost a to ve výrazně větším rozsahu něž zkušební komisař.

Základní smysl intenzivního brzdění, resp. nouzového brzdění na stanovenou vzdálenost, jakožto jednoho ze zvláštních jízdních úkonů I. části zkoušky, je zastavení motocyklu na konkrétní vzdálenost, která je však vypočítaná tak, aby bylo možné motocykl bezpečně zastavit bez uvedení brzděných kol do smyku a bez rizik pádu vozidla. Dostatečně připravený žadatel předvedený ke zkoušce je se svým motocyklem v symbióze a důkladným nácvikem jednotlivých úkonů dostatečně zvládá vozidlo tak, aby se do smyku nedostal. Smyslem výcviku jsou dovednosti žadatele v bezpečném ovládání vozidla. Pokud žadatel ovládá techniku brzdění přední brzdou a dobrzďování zadní brzdou, nemůže se při cvičném úkonu do smyku dostat. Příčinou tedy byla nesprávná technika brzdění, což mohlo být způsobeno např. zvýšenou nervozitou. V každém případě pokud by se popisované stalo při přejezdu olejové skvrny, prachu nebo při průjezdu zatáčkou, mohla by tato událost mít fatální následky. Proto považujeme hodnocení zkušebního komisaře v souladu s požadavky na znalosti, dovednosti a chování budoucího řidiče motocyklu.